Anna-Sara Fagerholm

Spara favorit

Bakgrund

Jag är intresserad av hur visuell kommunikation och hållbar design kan göra skillnad i samhället. Hur visuella strategier formar människors delaktighet och förståelse, och därmed företags och organisationers förtroende och legitimitet.

Ansvarig för programmet Grafisk design 180 hp.

Forskningsområden

Inriktning design och visuell kommunikation

2018 Konferensbidrag: The 11th International Symposium on Visual Information Communication and Interaction (VINCI 2018): "Information Visualization and Design", Anna-Sara Fagerholm & Mattias Andersson. https://dl.acm.org/citation.cfm?doid=3231622.3231636


2018 Konferensbidrag: EwS 2018: Education with Sustainability – Teaching for a Sustainable Future. The first international Education with Sustainability Conference, Sligo, Irland. Paper presentation: "The pedagogy of sustainability in higher education – a case study of sustainability in graphic design education" av Niklas Fagerholm, Karina Göransson, Anna-Sara Fagerholm.

2018 Workshop EwS 2018: Education with Sustainability – Teaching for a Sustainable Future. "Corporate Social Responsibility and Design", Karina Göransson och Anna-Sara Fagerholm.

2018 Bokkapitel Rutledge
Bokkapitel till Routledge förlag med titeln: "Exploring visual experiments – measuring multimodal messages in laboratory research". Bokseriens titel: Routledge New Directions in Public Relations and Communication Research Series. Redaktörer: Simon Collister och Sarah Roberts-Bowman, London College of Communication, London School of Art.

https://www.routledge.com/Visual-Public-Relations-Strategic-Communication-Beyond-Text/Collister-Roberts-Bowman/p/book/9781138064669 ISBN: 9781138064669 DOI: 9781315160290.


2018 Konferensbidrag "Visualization as a inventive design method in communication processes" presenteras 23 maj 2018 på
International Communication Association (ICA):
Design as Object, Design as Method: Making Critical Communication Future.


2017 Förstudie "Bättre avfallshantering genom design"
Sundsvalls kommun och Mittsverige Vatten och avfall. I samarbete med Mattias Andersson och Niklas Fagerholm, Avdelningen för design, Mittuniversitetet.


2017 Study on Design and Visualization
Artikel med fokus på att kartlägga designforskning inom området visualisering.


2017 Vetenskaplig artikel med titeln Towards Visual strategic communication – an innovative interdisciplinary perspective on visual dimensions within the strategic communications field – antagen för publicering i tidskriften Journal of communication management. Medskribent Karina Göransson, Mittuniversitetet.


2016 Best paper Award
Tilldelades Best Paper Award vid forskningskonferensen EUPRERA 2016 med konferensbidraget ”Visual Strategic Communication – an Interdisciplinary new perspective”. I samarbete med Karina Göransson, Mittuniversitetet.


2016 Konferenspresentation
Presentation ”Intercultural dialogue thru design” vid internationella konferensen Tokyopack, Japan. I samarbete med Kristina Brink, Mittuniversitetet.


2016 Konferenspresentation
Presentation av designämnet vid konferensen ”In this place” på The School of Art and Design vid Nottingham Trent University. http://www.cumulusnottingham2016.org.


2015 Visuell kommunikation som forskningsområde
Hösten 2015 genomfördes en kartläggning av forskningsområdet Visuell kommunikation genom respondentintervjuer med professorer på lärosäten i London, Leeds, Lund och Helsingfors. Resulterade i teoretiskt papper och presentation.


2009 Bokkapitel Centerpartiets valkampanj
En fallstudie av Centerpartiets valkampanj, strategier och utförande. Intervjuer med kampanjledning i Stockholm. I samarbete med Christina Grandien och Jeanette Lozanovski. Kapitel i Väljarna, partierna och medierna, (2009) Nord, L & Strömbäck, J. (red), SNS förlag, Stockholm.


2007 Rapport Krisberedskapsmyndigheten
Opinioner vid kriser – den svåra konsten att mäta människors oro och förtroende. I samarbete med Jeanette Lozanovski, Mittuniversitetet. DEMICOM, Mittuniversitetet.


2006 Forskningsassistent
DEMICOM, Mittuniversitetet
Studier av väljare, politiker och medier riksdagsvalet 2006.


2007 Forskningsassistent Paper Four
FSCN, Mittuniversitetet
Forskningsprojekt avseende framtidens papper, inriktning design, tryckt elektronik och kommunikation. Koordinator: Mikael Gulliksson, Mittuniversitetet. https://www.youtube.com/watch?v=Pcm6ZEC2bbA.


2005 Undersökning medieutveckling
Som en del av COST-projektet genomfördes 27 samtalsintervjuer med journalister i Sverige. Del av studien ”Nya roller och ny yrkesidentitet – tio år med internet i europeiska dagstidningsredaktioner”. I samarbete med Mikael Gulliksson, Mittuniversitetet.


2004 Undersökning medietrender
Fokusgrupper, intervjuer och observationer med tidskriftsförlag och läsare. Delresultat i rapporten ”De exklusiva magasinen”, http://miun.divaportal.org/smash/get/diva2:31119/FULLTEXT01.pdf. I samarbete med Börje Alström, Mittuniversitetet.

Pågående forskning

Design for sustainable societies
Visualization and design
Design methodology models

Undervisning

Ansvarar för kurser i grafisk design, vetenskaplig metod och vetenskaplig teori, förpackningsdesign samt handleder examensprojekt och uppsatser.

Är engagerad i internationella designprojekt:
http://cedilla.itm.miun.se/projekt/kompack

Övrigt

2007–nuvarande ”International Design Project”
Skapar tillsammans med Kristina Brink, Mittuniversitetet, ett långsiktigt samverkansprojektet inom design mellan Mittuniversitetet och Chiba University i Tokyo, Japan. http://cedilla.itm.miun.se/projekt/kompack/

2010 Förstudie Internationell master
Uppdragsgivare Kristina Brink, Mittuniversitetet

2009 Uppbyggnad Materialateljén
Planering och implementering av materialateljé med syftet att visa förpackningsmaterial. De olika materialen är kopplade till databas med sökkriterier avseende materialets egenskaper.

2008–2016 Ledningsgruppen för förpackningsdesignutbildningen vid Nackademin

2003 Förstudie Grafisk design och kommunikation
Uppdragsgivare Kristina Brink, Mittuniversitetet
Förstudie med syfte att undersöka förutsättningarna för kandidatprogram i grafisk design vid Mittuniversitetet.

Vice ordf Sundsvalls konstförening, grundad 1935

2013–2018 Driver galleriet Sjögatan Sju, Sundsvall

Tidigare utvecklingsledare på Packaging Mid Sweden, med fokus på regional och nationell samverkan inom området förpackningar. Det regionala samarbetet har idag utvecklats till Packbridge norr, en del av Packbridge och Sveriges ledande innovationskluster inom förpackningslösningar: http://www.packbridge.se/

Har bakgrund inom design- och kommunikationsbransch:
www.fagerholmdesign.se
www.idagdesignstudio.com
www.gullers.se
www.allehanda.se

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Göransson, K. & Fagerholm, A. (2018). Towards visual strategic communications : An innovative interdisciplinary perspective on visual dimensions within the strategic communications field. Journal of Communication Management, vol. 22: 1, ss. 46-66.    

Kapitel i böcker, del av antologier

Fagerholm, A. & Göransson, K. (2018). Exploring visual experiments : measuring multimodal messages in laboratory research. I Visual Public Relations : Strategic Communication Beyond Text. Routledge (Routledge New Directions in Public Relations & Communication Research). S. 177-191.  

Fagerholm, A. , Grandien, C. & Lozanovski, J. (2009). Centerpartiets valkampanj 2006 : en fallstudie. I Väljarna, Partierna och Medierna : En Studie av Politisk Kommunikation i Valrörelsen 2006. Stockholm : SNS förlag. S. 89-123.

Konferensbidrag

Fagerholm, A. & Andersson, M. (2018). Information Visualization and Design. I VINCI '18 Proceedings of the 11th International Symposium on Visual Information Communication and Interaction. New York : (ACM International Conference Proceeding Series). S. 112--113.