Anna-Sara Fagerholm

Spara favorit

Bakgrund

Jag är intresserad av hur visuell kommunikation och design kan göra skillnad i samhället. Hur visuella strategier formar människors delaktighet och förståelse, och därmed organisationers förtroende och legitimitet.

Tidigare utvecklingsledare på Packaging Mid Sweden, med fokus på regional och nationell samverkan inom området förpackningar. Det regionala samarbetet har idag utvecklats till Packbridge norr, en del av Packbridge och Sveriges ledande innovationskluster inom förpackningslösningar: http://www.packbridge.se/

Har bakgrund på design- och kommunikationsbyrå:
www.fagerholmdesign.se
www.idagdesignstudio.com
www.gullers.se

Samt inom dagspressredigering:
www.allehanda.se

Forskningsområden

Inriktning visuell kommunikation

2016 Best paper Award 2016
Tilldelades Best Paper Award vid forskningskonferensen EUPRERA 2016 med konferensbidraget ”Visual Strategic Communication – an Interdisciplinary new perspective”. I samarbete med Karina Göransson, Mittuniversitetet.

2017 Bokkapitel Rutledge
Skriver bokkapitel till Routledge förlag med titeln: Experimental Visual Communication Research. Bokseriens titel: Routledge New Directions in Public Relations and Communication Research Series. Redaktörer: Simon Collister och Sarah Roberts-Bowman, London College of Communication, London School of Art.

2016 Konferenspresentation
Presentation ”Intercultural dialogue thru design” vid internationella konferensen Tokyopack, Japan. I samarbete med Kristina Brink, Mittuniversitetet

2016 Konferenspresentation
Presentation av designämnet vid konferensen ”In this place” på The School of Art and Design vid Nottingham Trent University. http://www.cumulusnottingham2016.org

2015 Visuell kommunikation som forskningsområde
Hösten 2015 genomfördes en kartläggning av forskningsområdet Visuell kommunikation genom respondentintervjuer med professorer på lärosäten i London, Leeds, Lund och Helsingfors. Resulterade i teoretiskt papper och presentation.

2007 Rapport Krisberedskapsmyndigheten
Opinioner vid kriser – den svåra konsten att mäta människors oro och förtroende. I samarbete med Jeanette Lozanovski, Mittuniversitetet. DEMICOM, Mittuniversitetet

2006 Forskningsassistent
DEMICOM, Mittuniversitetet
Studier av väljare, politiker och medier riksdagsvalet 2006.

2006-2007 Bokkapitel Centerpartiets valkampanj
En fallstudie av Centerpartiets valkampanj, strategier och utförande. Intervjuer med kampanjledning i Stockholm. I samarbete med Christina Grandien och Jeanette Lozanovski. Kapitel i Väljarna, partierna och medierna, (2009) Nord, L & Strömbäck, J, (red), SNS förlag, Stockholm.

2007 Forskningsassistent Paper Four
FSCN, Mittuniversitetet
Forskningsprojekt avseende framtidens papper, inriktning design, tryckt elektronik och kommunikation. Koordinator: Mikael Gulliksson, Mittuniversitetet. https://www.youtube.com/watch?v=Pcm6ZEC2bbA.

2005 Undersökning medieutveckling
Som en del av COST-projektet genomfördes 27 samtalsintervjuer med journalister i Sverige. Del av studien ”Nya roller och ny yrkesidentitet – tio år med internet i europeiska dagstidningsredaktioner”. I samarbete med Mikael Gulliksson, Mittuniversitetet.

2004 Undersökning medietrender
I samarbete med Börje Alström, Mittuniversitetet.
Fokusgrupper, intervjuer och observationer med tidskriftsförlag och läsare. Delresultat i rapporten ”De exklusiva magasinen”, http://miun.divaportal.org/smash/get/diva2:31119/FULLTEXT01.pdf.

Pågående forskning

Visuell kommunikation

Undervisning

Ansvarar för kurser i grafisk design, vetenskaplig metod och teori, förpackningsdesign samt handleder examensprojekt och uppsatser på B- och C-nivå.

Är engagerad i internationella designprojekt:
http://cedilla.itm.miun.se/projekt/kompack

Övrigt

2007–nuvarande ”International Design Project”
Skapar tillsammans med Kristina Brink, Mittuniversitetet, ett långsiktigt samverkansprojektet inom design mellan Mittuniversitetet och Chiba University i Tokyo, Japan. http://cedilla.itm.miun.se/projekt/kompack/

2010 Förstudie Internationell master
Uppdragsgivare Kristina Brink, Mittuniversitetet

2009 Uppbyggnad Materialateljén
Planering och implementering av materialateljé med syftet att visa förpackningsmaterial. De olika materialen är kopplade till databas med sökkriterier avseende materialets egenskaper.

2008–2016 ledningsgruppen för förpackningsdesignutbildningen vid Nackademin

2003 Förstudie Grafisk design och kommunikation
Uppdragsgivare Kristina Brink, Mittuniversitetet
Förstudie med syfte att undersöka förutsättningarna för kandidatprogram i grafisk design vid Mittuniversitetet.

Vice ordf Sundsvalls konstförening, grundad 1935

Driver galleriet Sjögatan Sju, Sundsvall

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Göransson, K. & Fagerholm, A. (2018). Towards visual strategic communications : An innovative interdisciplinary perspective on visual dimensions within the strategic communications field. Journal of Communication Management, vol. 22: 1, ss. 46-66.    

Kapitel i böcker, del av antologier

Fagerholm, A. , Grandien, C. & Lozanovski, J. (2009). Centerpartiets valkampanj 2006 : en fallstudie. I Väljarna, Partierna och Medierna : En Studie av Politisk Kommunikation i Valrörelsen 2006. Stockholm : SNS förlag. S. 89-123.