Anna-Sara Fagerholm

Spara favorit

Bakgrund

Jag är intresserad av hur visuell kommunikation och hållbar design kan göra skillnad i samhället. Hur visuella strategier formar människors delaktighet och förståelse, och därmed företags och organisationers förtroende och legitimitet. Ansvarig för programmet Grafisk design 180 hp.

Forskningsområden

Inriktning design och visuell kommunikation 2018 Bokkapitel Rutledge Bokkapitel till Routledge förlag med titeln: "Exploring visual experiments – measuring multimodal messages in laboratory research". Bokseriens titel: Routledge New Directions in Public Relations and Communication Research Series. Redaktörer: Simon Collister och Sarah Roberts-Bowman, London College of Communication, London School of Art. https://www.routledge.com/Visual-Public-Relations-Strategic-Communication-Beyond-Text/Collister-Roberts-Bowman/p/book/9781138064669 ISBN: 9781138064669 DOI: 9781315160290 2018 Konferensbidrag "Visualization as a inventive design method in communication processes" presenteras 23 maj 2018 på International Communication Association (ICA): Design as Object, Design as Method: Making Critical Communication Future 2017 Förstudie "Bättre avfallshantering genom design" Sundsvalls kommun och Mittsverige Vatten och avfall. I samarbete med Mattias Andersson och Niklas Fagerholm, Avdelningen för design, Mittuniversitetet 2017 Study on Design and Visualization Artikel med fokus på att kartlägga designforskning inom området visualisering 2017 Vetenskaplig artikel med titeln Towards Visual strategic communication – an innovative interdisciplinary perspective on visual dimensions within the strategic communications field – antagen för publicering i tidskriften Journal of communication management. Medskribent Karina Göransson, Mittuniversitetet. 2016 Best paper Award Tilldelades Best Paper Award vid forskningskonferensen EUPRERA 2016 med konferensbidraget ”Visual Strategic Communication – an Interdisciplinary new perspective”. I samarbete med Karina Göransson, Mittuniversitetet. 2016 Konferenspresentation Presentation ”Intercultural dialogue thru design” vid internationella konferensen Tokyopack, Japan. I samarbete med Kristina Brink, Mittuniversitetet 2016 Konferenspresentation Presentation av designämnet vid konferensen ”In this place” på The School of Art and Design vid Nottingham Trent University. http://www.cumulusnottingham2016.org 2015 Visuell kommunikation som forskningsområde Hösten 2015 genomfördes en kartläggning av forskningsområdet Visuell kommunikation genom respondentintervjuer med professorer på lärosäten i London, Leeds, Lund och Helsingfors. Resulterade i teoretiskt papper och presentation. 2009 Bokkapitel Centerpartiets valkampanj En fallstudie av Centerpartiets valkampanj, strategier och utförande. Intervjuer med kampanjledning i Stockholm. I samarbete med Christina Grandien och Jeanette Lozanovski. Kapitel i Väljarna, partierna och medierna, (2009) Nord, L & Strömbäck, J. (red), SNS förlag, Stockholm. 2007 Rapport Krisberedskapsmyndigheten Opinioner vid kriser – den svåra konsten att mäta människors oro och förtroende. I samarbete med Jeanette Lozanovski, Mittuniversitetet. DEMICOM, Mittuniversitetet 2006 Forskningsassistent DEMICOM, Mittuniversitetet Studier av väljare, politiker och medier riksdagsvalet 2006. 2007 Forskningsassistent Paper Four FSCN, Mittuniversitetet Forskningsprojekt avseende framtidens papper, inriktning design, tryckt elektronik och kommunikation. Koordinator: Mikael Gulliksson, Mittuniversitetet. https://www.youtube.com/watch?v=Pcm6ZEC2bbA. 2005 Undersökning medieutveckling Som en del av COST-projektet genomfördes 27 samtalsintervjuer med journalister i Sverige. Del av studien ”Nya roller och ny yrkesidentitet – tio år med internet i europeiska dagstidningsredaktioner”. I samarbete med Mikael Gulliksson, Mittuniversitetet. 2004 Undersökning medietrender Fokusgrupper, intervjuer och observationer med tidskriftsförlag och läsare. Delresultat i rapporten ”De exklusiva magasinen”, http://miun.divaportal.org/smash/get/diva2:31119/FULLTEXT01.pdf. I samarbete med Börje Alström, Mittuniversitetet.

Pågående forskning

Design for a sustainable future Visualization and design Design methodology

Undervisning

Ansvarar för kurser i grafisk design, vetenskaplig metod och vetenskaplig teori, förpackningsdesign samt handleder examensprojekt och uppsatser. Är engagerad i internationella designprojekt: http://cedilla.itm.miun.se/projekt/kompack

Övrigt

2007–nuvarande ”International Design Project” Skapar tillsammans med Kristina Brink, Mittuniversitetet, ett långsiktigt samverkansprojektet inom design mellan Mittuniversitetet och Chiba University i Tokyo, Japan. http://cedilla.itm.miun.se/projekt/kompack/ 2010 Förstudie Internationell master Uppdragsgivare Kristina Brink, Mittuniversitetet 2009 Uppbyggnad Materialateljén Planering och implementering av materialateljé med syftet att visa förpackningsmaterial. De olika materialen är kopplade till databas med sökkriterier avseende materialets egenskaper. 2008–2016 Ledningsgruppen för förpackningsdesignutbildningen vid Nackademin 2003 Förstudie Grafisk design och kommunikation Uppdragsgivare Kristina Brink, Mittuniversitetet Förstudie med syfte att undersöka förutsättningarna för kandidatprogram i grafisk design vid Mittuniversitetet. Vice ordf Sundsvalls konstförening, grundad 1935 2013–2018 Driver galleriet Sjögatan Sju, Sundsvall Tidigare utvecklingsledare på Packaging Mid Sweden, med fokus på regional och nationell samverkan inom området förpackningar. Det regionala samarbetet har idag utvecklats till Packbridge norr, en del av Packbridge och Sveriges ledande innovationskluster inom förpackningslösningar: http://www.packbridge.se/ Har bakgrund inom design- och kommunikationsbransch: www.fagerholmdesign.se www.idagdesignstudio.com www.gullers.se www.allehanda.se

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Göransson, K. & Fagerholm, A. (2018). Towards visual strategic communications : An innovative interdisciplinary perspective on visual dimensions within the strategic communications field. Journal of Communication Management, vol. 22: 1, ss. 46-66.    

Kapitel i böcker, del av antologier

Fagerholm, A. & Göransson, K. (2018). Exploring visual experiments – measuring multimodal messages in laboratory research. I Visual Public Relations : Strategic Communication Beyond Text. Routledge (Routledge New Directions in Public Relations & Communication Research).

Fagerholm, A. , Grandien, C. & Lozanovski, J. (2009). Centerpartiets valkampanj 2006 : en fallstudie. I Väljarna, Partierna och Medierna : En Studie av Politisk Kommunikation i Valrörelsen 2006. Stockholm : SNS förlag. S. 89-123.