Anna-Sara Fagerholm

Universitetslektor|Senior Lecturer

  • Tjänstetitel: Universitetslektor
  • Annan titel: Programansvarig Grafisk design
  • Avdelning: Institutionen för design (DES)
  • Telefon arbete: 010-1428459
  • E-postadress: anna-sara.fagerholm@miun.se
  • Rumsnummer: R324
  • Ort: Sundsvall
  • Anställd vid ämnet: Grafisk design

Bakgrund

Jag är intresserad av hur design och visuell kommunikation kan göra skillnad. Hur cirkulära processer och visuella strategier kan utveckla samhällen och människors förståelse.

Arbetar med FN:s globala mål för hållbar utveckling i utbildning och projekt. Ansvarig för programmet Grafisk design 180 hp.

Forskningsområden

Design Activism och Foodtech med inriktning hållbar design och visuell kommunikation.

2021 UR Samtiden tv-inspelning, ”Tack för maten – ett samtal om hållbara livsmedelssystem”. Med Henrik Haller. https://urplay.se/program/222930-ur-samtiden-forelasningar-fran-mittuniversitetet-tack-for-maten-fyra-recept-for-ett-hallbart-livsmedelssystem

2021 Regional dialog inför FN:s toppmöte om livsmedelssystem: ”För en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelskedja i vårt län”. Länsstyrelsen Västernorrland & Härnösands kommun.

2021 Föredrag Hållbarhetsdagen Mittuniversitetet: ”Hållbar utveckling i utbildning”. Med Kristina Brink och Karina Göransson.

2021 Föredrag International Workshop on Sustainability - Exchange best practices, Amsterdam University of Applied Sciences. Med Karina Göransson.

2020 Guest-Article: ”Circular Design in Higher Education”, eCircular, Europe’s leading climate innovation initiative, EIT Climate-KIC is supported by the EIT, a body of the European Union: https://ecircular.climate-kic.org/about-the-programme/

2020 Konferenspresentation Nationell Kraftsamling för Industriell och Urban Symbios: ”Industriell Symbios för konkurrenskraftig ​livsmedelsproduktion i Härnösand”. Med Henrik Haller.

2020 Pedagogisk Inspirationsdag: föredrag ”Interkulturell dialog genom design”. Med Kristina Brink. Följt av medverkan i paneldiskussion på temat Internationalisering i digital kontext.

2020 Konferenspresentation Nu2020: ”Reorientation of Design Education towards a sustainable future – how, what and why?” Med Karina Göransson och Kristina Brink.

2020 Vetenskapsdagen: föredrag ”Design gör skillnad”, Mittuniversitetet: https://www.miun.se/vetenskapsdagen

2020 Mitt i vetenskapen: föredrag ”När varannan tugga är importerad mat – kan Foodtech öka svensk matproduktion och ge jobb i glesbygd?” Webbinar, Mittuniversitetet. Med Henrik Haller & Kristina Brink.

2019 Science & Innovation Day: föredrag ”Universell utformning av Foodtech”, Sundsvall. Med Itai Danielski.

2019 Föredrag Framtidens livsmedelsindustri. Är du redo för foodtech-revolutionen? Härnösands kommun. Med Itai Danielski.

2019 Konferenspaper Nordmedia 2019 – Communication, Creativity and Imagination, Challenging the Field: "Strategic communication as a way of showing – visual strategies in strategic communication practice", Anna-Sara Fagerholm & Karina Göransson.

2019 Förstudie "Universell utformning av Foodtech – Ny modell för informationsöverföring". Härnösands kommun. I samarbete med Kristina Brink och Niklas Fagerholm, Institutionen för Design, samt Itai Danielski och Erik Grönlund, Institutionen för Ekoteknik och hållbart byggande, Mittuniversitetet.

2018 Konferenspresentation Tokyopack: "Communicative Packaging Solutions in Different Business Conditions", Tokyo. Med Kristina Brink, Mittuniversitetet.

2018 Konferensbidrag The 11th International Symposium on Visual Information Communication and Interaction (VINCI 2018): "Information Visualization and Design", Anna-Sara Fagerholm & Mattias Andersson. https://dl.acm.org/citation.cfm?doid=3231622.3231636

2018 Konferensbidrag EwS 2018: Education with Sustainability – Teaching for a Sustainable Future. The first international Education with Sustainability Conference, Sligo, Irland. Paper presentation: "The pedagogy of sustainability in higher education – a case study of sustainability in graphic design education" av Niklas Fagerholm, Karina Göransson, Anna-Sara Fagerholm.

2018 Workshop EwS 2018: Education with Sustainability – Teaching for a Sustainable Future. "Corporate Social Responsibility and Design", Karina Göransson och Anna-Sara Fagerholm.

2018 Bokkapitel Rutledge
Bokkapitel till Routledge förlag med titeln: "Exploring visual experiments – measuring multimodal messages in laboratory research". Bokseriens titel: Routledge New Directions in Public Relations and Communication Research Series. Redaktörer: Simon Collister och Sarah Roberts-Bowman, London College of Communication, London School of Art.

https://www.routledge.com/Visual-Public-Relations-Strategic-Communication-Beyond-Text/Collister-Roberts-Bowman/p/book/9781138064669 ISBN: 9781138064669 DOI: 9781315160290.

2018 Konferensbidrag "Visualization as a inventive design method in communication processes" presenteras 23 maj 2018 på
International Communication Association (ICA):
Design as Object, Design as Method: Making Critical Communication Future.

2017 Förstudie "Bättre avfallshantering genom design". Sundsvalls kommun och Mittsverige Vatten och avfall. I samarbete med Mattias Andersson och Niklas Fagerholm, Avdelningen för design, Mittuniversitetet.

2017 Study on Design and Visualization
Artikel med fokus på att kartlägga designforskning inom området visualisering.

2017 Vetenskaplig artikel med titeln Towards Visual strategic communication – an innovative interdisciplinary perspective on visual dimensions within the strategic communications field – antagen för publicering i tidskriften Journal of communication management. Medskribent Karina Göransson, Mittuniversitetet.

2016 Best paper Award
Best Paper Award vid forskningskonferensen EUPRERA 2016 med konferensbidraget ”Visual Strategic Communication – an Interdisciplinary new perspective”. I samarbete med Karina Göransson, Mittuniversitetet.

2016 Konferenspresentation
Presentation ”Intercultural dialogue thru design” vid internationella konferensen Tokyopack, Japan. I samarbete med Kristina Brink, Mittuniversitetet.

2016 Konferenspresentation
Presentation av designämnet vid konferensen ”In this place” på The School of Art and Design vid Nottingham Trent University. http://www.cumulusnottingham2016.org.

2015 Visuell kommunikation som forskningsområde
Hösten 2015 genomfördes en kartläggning av forskningsområdet Visuell kommunikation genom respondentintervjuer med professorer på lärosäten i London, Leeds, Lund och Helsingfors. Resulterade i teoretiskt papper och presentation.

2009 Bokkapitel Centerpartiets valkampanj
En fallstudie av Centerpartiets valkampanj, strategier och utförande. Intervjuer med kampanjledning i Stockholm. I samarbete med Christina Grandien och Jeanette Lozanovski. Kapitel i Väljarna, partierna och medierna, (2009) Nord, L & Strömbäck, J. (red), SNS förlag, Stockholm.

2007 Rapport Krisberedskapsmyndigheten
Opinioner vid kriser – den svåra konsten att mäta människors oro och förtroende. I samarbete med Jeanette Lozanovski, Mittuniversitetet. DEMICOM, Mittuniversitetet.

2006 Forskningsassistent
DEMICOM, Mittuniversitetet
Studier av väljare, politiker och medier riksdagsvalet 2006.

2007 Forskningsassistent Paper Four
FSCN, Mittuniversitetet
Forskningsprojekt avseende framtidens papper, inriktning design, tryckt elektronik och kommunikation. Koordinator: Mikael Gulliksson, Mittuniversitetet. https://www.youtube.com/watch?v=Pcm6ZEC2bbA.

2005 Assistent medieutveckling
Som en del av COST-projektet genomfördes 27 samtalsintervjuer med journalister i Sverige. Del av studien ”Nya roller och ny yrkesidentitet – tio år med internet i europeiska dagstidningsredaktioner”. I samarbete med Mikael Gulliksson, Mittuniversitetet.

2004 Assistent medietrender
Fokusgrupper, intervjuer och observationer med tidskriftsförlag och läsare. Delresultat i rapporten ”De exklusiva magasinen”, http://miun.divaportal.org/smash/get/diva2:31119/FULLTEXT01.pdf. I samarbete med Börje Alström, Mittuniversitetet.

Forskning

Foodtech
Design Activism
Circular Design
Visualization and design
Design methodology

Undervisning

Ansvarar för kurser i grafisk design, vetenskaplig metod och vetenskaplig teori, förpackningsdesign samt handleder examensprojekt och uppsatser.

Är engagerad i det internationella designprojektet "International Packaging Design Project":
http://cedilla.itm.miun.se/projekt/kompack

Övrigt

2021 Ordförande Sveriges konstföreningar region Västernorrland.

2021 Rådet för utbildning på grund- och avancerad nivå (GRUR), ledamot (sedan 2019), Mittuniversitetet.

2021 Jurymedlem Good Tech Hack 

2021 Innovationsguidens kurs i Tjänstedesign

2020 Forskarhandledarutbildning Mittuniversitetet

2020 Utbildning Supported Education Mittuniversitetet

2020 Svenska tecknare, insamlare kategorin grafisk form, Kolla.

2019 Biomimicry – a Sustainable Design Methodology, Minneapolis Collage of Art and Design. Distanskurs: https://mcad.edu/event/free-online-course-biomimicry

2018–2007 ”International Design Project” Skapade år 2007, tillsammans med Kristina Brink, Mittuniversitetet, ett långsiktigt samverkansprojektet inom design mellan Mittuniversitetet och Chiba University i Tokyo, Japan. De senaste två åren har Kanda University och Chiba Institute of Technology medverkat. http://cedilla.itm.miun.se/projekt/kompack/

2010 Förstudie International Master Packaging Design Uppdragsgivare Kristina Brink, Mittuniversitetet

2009 Förstudie Materialateljén Planering och implementering av materialateljé med syftet att visa förpackningsmaterial. De olika materialen är kopplade till databas med sökkriterier avseende materialets egenskaper.

2008–2016 Ledningsgruppen för förpackningsdesignutbildningen vid Nackademin

2003 Förstudie Grafisk design och kommunikation Uppdragsgivare Kristina Brink, Mittuniversitetet Förstudie med syfte att undersöka förutsättningarna för kandidatprogram i grafisk design vid Mittuniversitetet.

Vice ordf Sundsvalls konstförening, grundad 1935 2013–2018 Driver galleri Trädgårdsgatan 20, Sundsvall

Tidigare utvecklingsledare på Packaging Mid Sweden, med fokus på regional och nationell samverkan inom området förpackningar. Det regionala samarbetet har utvecklats till Packbridge norr, som idag är en del av Packbridge och Sveriges ledande innovationskluster inom förpackningslösningar: http://www.packbridge.se/

 

 

 

Extra kontaktinformation

https://urplay.se/program/222930-ur-samtiden-forelasningar-fran-mittuniversitetet-tack-for-maten-fyra-recept-for-ett-hallbart-livsmedelssystem

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Göransson, K. & Fagerholm, A. (2018). Towards visual strategic communications : An innovative interdisciplinary perspective on visual dimensions within the strategic communications field. Journal of Communication Management, vol. 22: 1, ss. 46-66.    

Kapitel i böcker, del av antologier

Fagerholm, A. & Göransson, K. (2018). Exploring visual experiments : measuring multimodal messages in laboratory research. I Visual Public Relations : Strategic Communication Beyond Text. Routledge (Routledge New Directions in Public Relations & Communication Research). S. 177-191.  

Fagerholm, A. , Grandien, C. & Lozanovski, J. (2009). Centerpartiets valkampanj 2006 : en fallstudie. I Väljarna, Partierna och Medierna : En Studie av Politisk Kommunikation i Valrörelsen 2006. Stockholm : SNS förlag. S. 89-123.

Konferensbidrag

Göransson, K. , Fagerholm, A. & Brink, K. (2020). Reorientation of Design Education towards a sustainable future : how, what and why?. I abstractsamling nu2020.  

Göransson, K. & Fagerholm, A. (2019). Strategic communication as a way of showing : Wayshowing as a visual strategy in strategic communication practice. Paper presented at the the Nordmedia Conference 2019, Challenging the Field Communication, Creativity & Imagination, Malmö 21-23 August, 2019

Fagerholm, A. & Andersson, M. (2018). Information Visualization and Design. I VINCI '18 Proceedings of the 11th International Symposium on Visual Information Communication and Interaction. New York : (ACM International Conference Proceeding Series). S. 112--113.    

Fagerholm, N. , Göransson, K. & Fagerholm, A. (2018). The pedagogy of sustainability in higher education : a case study of sustainability in graphic design education. Paper presented at the 1st International Education with Sustainability Conference, Institute of Technology Sligo, Ireland, 20th to 22nd August, 2018,

Fagerholm, A. & Göransson, K. (2016). Visual strategic communication : an interdisciplinary new perspective. Paper presented at the the EUPRERA Annual Conference, Let´s Talk Society! How strategic communication shapes value and innovation in society, Groningen, Holland, September 29 - October 1, 2016

Rapporter

Brink, K. , Danielski, I. , Fagerholm, A. , Fagerholm, N. & Grönlund, E. (2019). Slutrapport : Universell utformning av Foodtech. Mittuniversitetet  

Andersson, M. , Fagerholm, A. & Fagerholm, N. (2018). Bättre avfallshantering i Sundsvall : Mittuniversitetets slutrapport från förstudien.