Industriell symbios för konkurrenskraftig livsmedelsproduktion i Härnösand

Härnösands kommun satsar på att gynna utvecklingsklimatet för företag. Sedan flera år arbetar kommunen med etablering och utveckling av hållbara livsmedelssystem. Projektet kan användas för att bygga vidare på strategiska utvecklings- och etableringsprojekt för att främja utvecklingen inom sektorn.

Klimathot, oväder, glesbygd

Fakta

Projektperiod

201001-220131

Kommunsamverkan

Projektmedlemmar

Anneli Kuusisto, Härnösands kommun

Anneli Kuusisto, Härnösands kommun

Petra Forsström, chef Näringslivsenheten, Härnösands kommun

Petra Forsström, chef Näringslivsenheten, Härnösands kommun

Finansiärer

Härnösands kommun 16x9

Sidan uppdaterades 2022-12-28