Anna-Sara Fagerholm

Anna-Sara Fagerholm

Universitetslektor|Senior Lecturer

  • Tjänstetitel: Universitetslektor
  • Annan titel: Programansvarig Grafisk design
  • Avdelning: Institutionen för design (DES)
  • Telefon arbete: +46101428459
  • E-postadress: anna-sara.fagerholm@miun.se
  • Rumsnummer: R324
  • Ort: Sundsvall
  • Anställd vid ämnet: Grafisk design

Bakgrund

Jag är intresserad av hur design och visuell kommunikation kan göra skillnad. Hur cirkulära processer och visuella strategier kan utveckla samhällen och människors förståelse och beteende.

Arbetar med FN:s globala mål för hållbar utveckling i utbildning och projekt. Ansvarig för programmet Grafisk design 180 hp.

Forskningsområden

Hållbar design med inriktning Foodtech och Design activism.

Forskning

Foodtech, System design, Design Activism, Circular Design, Design methodology

Undervisning

Ansvarar för kurser i grafisk design, vetenskaplig metod och vetenskaplig teori, förpackningsdesign samt handleder examensprojekt och uppsatser.

Driver sedan 2008 internationella designprojekt i samarbete med universitet i Tokyo. Tillsammans med Kristina Brink.

Övrigt

2021 Regional dialog inför FN:s toppmöte om livsmedelssystem: ”För en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelskedja i vårt län”. Länsstyrelsen Västernorrland & Härnösands kommun.

2021 Rådet för utbildning på grund- och avancerad nivå (GRUR), ledamot (sedan 2019), Mittuniversitetet.

2021 Ordförande Sveriges konstföreningar region Västernorrland.

2021 Vice ordf Sundsvalls konstförening, grundad 1935. Driver galleri Trädgårdsgatan 20, Sundsvall

2021 Jurymedlem Good Tech Hack 

2021 Innovationsguidens kurs i Tjänstedesign

2020 Forskarhandledarutbildning Mittuniversitetet

2020 Utbildning Supported Education Mittuniversitetet

2020 Svenska tecknare, insamlare kategorin grafisk form, Kolla.

2019 Biomimicry – a Sustainable Design Methodology, distanskurs vid Minneapolis Collage of Art and Design.

2017 Study on Design and Visualization. Kartläggning designforskning inom området visualisering.

2016 Best paper Award Best Paper Award vid forskningskonferensen EUPRERA 2016 med konferensbidraget ”Visual Strategic Communication – an Interdisciplinary new perspective”. I samarbete med Karina Göransson, Mittuniversitetet.

2015 Visuell kommunikation som forskningsområde. Kartläggning av forskningsområdet Visuell kommunikation genom respondentintervjuer med professorer på lärosäten i London, Leeds, Lund och Helsingfors. 

2010 Förstudie International Master Packaging Design Uppdragsgivare Kristina Brink, Mittuniversitetet

2009 Förstudie Planering och implementering av materialateljé för förpackningsområdet. De olika materialen är kopplade till databas med sökkriterier avseende materialets egenskaper.

2008–2016 Ledningsgruppen Förpackningsdesignutbildning vid Nackademin, Stockholm

2008 Utvecklingsledare Packaging Mid Sweden med fokus på regional och nationell samverkan inom området förpackningar. Utvecklades till Packbridge norr, en del av Packbridge och Sveriges innovationskluster inom förpackningslösningar.

2007 Forskningsassistent Paper Four vid FSCN, Mittuniversitetet. Forskningsprojekt avseende framtidens papper, inriktning design, tryckt elektronik och kommunikation. 

2006 Forskningsassistent vid DEMICOM, Mittuniversitetet. Studier av väljare, politiker och medier riksdagsvalet 2006.

2005 Assistent medieutveckling. Som en del av COST-projektet genomfördes 27 samtalsintervjuer med journalister i Sverige. Del av studien ”Nya roller och ny yrkesidentitet – tio år med internet i europeiska dagstidningsredaktioner”. I samarbete med Mikael Gulliksson, Mittuniversitetet.

2004 Assistent medietrender. Fokusgrupper, intervjuer och observationer med tidskriftsförlag och läsare. Delresultat i rapporten ”De exklusiva magasinen”, http://miun.divaportal.org/smash/get/diva2:31119/FULLTEXT01.pdf. I samarbete med Börje Alström, Mittuniversitetet.

2003 Förstudie kandidatprogram i Grafisk design och kommunikation, uppdragsgivare Kristina Brink, Mittuniversitetet.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Göransson, K. & Fagerholm, A. (2018). Towards visual strategic communications : An innovative interdisciplinary perspective on visual dimensions within the strategic communications field. Journal of Communication Management, vol. 22: 1, ss. 46-66.    

Kapitel i böcker, del av antologier

Fagerholm, A. & Göransson, K. (2018). Exploring visual experiments : measuring multimodal messages in laboratory research. I Visual Public Relations : Strategic Communication Beyond Text. Routledge (Routledge New Directions in Public Relations & Communication Research). S. 177-191.  

Fagerholm, A. , Grandien, C. & Lozanovski, J. (2009). Centerpartiets valkampanj 2006 : en fallstudie. I Väljarna, Partierna och Medierna : En Studie av Politisk Kommunikation i Valrörelsen 2006. Stockholm : SNS förlag. S. 89-123.

Konferensbidrag

Fagerholm, A. (2021). A Sustainable Start : – hållbarhetsseminarium med fokus på Agenda 2030. Paper presented at the A Sustainable Start Hållbarhetsseminarium, [DIGITAL], oktober 4, 2021.

Fagerholm, A. & Göransson, K. (2021). “Design Education for a Sustainable Future”. I International Workshop on Sustainability : – Exchange best practices and build your network around the topic Sustainability.

Göransson, K. & Fagerholm, A. (2021). Design strategies in times of pandemic : a case study of how Covid-19 is visualized in the Nordic countries Sweden, Norway, Finland, Denmark and Island. I Accelerating the progress towards the 2030 SDGs in times of crisis. Östersund : . S. 463--464.

Göransson, K. , Fagerholm, A. & Thompson, L. M. (2021). Exploring how crises are visualized in design activism campaigns. Paper presented at the Needs2021, [DIGITAL], September 21-23, 2021.

Göransson, K. & Fagerholm, A. (2021). Exploring visualizations of design processes from a design activist perspective : – a scoping study. I DESIGN CULTURE(S) : Cumulus Conference Proceedings Roma 2021 Volume #2. Roma : (Cumulus Conference Proceedings Series). S. 4088--4104.  

Göransson, K. & Fagerholm, A. (2021). To be Included : an Exploration of Visual Strategies at Government Agencies in Sweden. I Accelerating the progress towards the 2030 SDGs in times of crisis. Östersund : . S. 1357--1358.

Fagerholm, A. , Göransson, K. , Haller, H. & Carlsson, P. (2021). Visualizations of circular business models : a design perspective on concepts and visual presentations in the food industry. I Accelerating the progress towards the 2030 SDGs in times of crisis. Östersund : . S. 458--459.

Fagerholm, A. (2020). Design gör skillnad. Paper presented at the Vetenskapsdagen Mittuniversitetet, Sundsvall, Sverige, 2020.

Fagerholm, A. & Haller, H. (2020). Industriell Symbios för konkurrenskraftig ​livsmedelsproduktion i Härnösand. Paper presented at the Nationell Kraftsamling för Industriell och Urban Symbios (SNIUS), [DIGITAL], November 27, 2020.

Fagerholm, A. & Brink, K. (2020). Interkulturell dialog genom design : föredrag och paneldiskussion. Paper presented at the Pedagogisk Inspirationsdag, Mittuniversitetet

Fagerholm, A. , Haller, H. & Brink, K. (2020). När varannan tugga är importerad mat – kan Foodtech öka svensk matproduktion och ge jobb i glesbygd?. Paper presented at the Mitt i vetenskapen, Webbinar Mittuniversitetet, Sundsvall, Sverige, 2020.

Göransson, K. , Fagerholm, A. & Brink, K. (2020). Reorientation of Design Education towards a sustainable future : how, what and why?. I abstractsamling nu2020.  

Fagerholm, A. & Danielski, I. (2019). En holistisk informationsmodell för hållbar utveckling av livsmedelssystem. Paper presented at the Framtidens livsmedelsindustri – Är du redo för foodtech-revolutionen? Sundsvall, Sverige, oktober 1, 2019.

Göransson, K. & Fagerholm, A. (2019). Strategic communication as a way of showing : Wayshowing as a visual strategy in strategic communication practice. Paper presented at the the Nordmedia Conference 2019, Challenging the Field Communication, Creativity & Imagination, Malmö 21-23 August, 2019

Fagerholm, A. & Danielski, I. (2019). Universell utformning av Foodtech. Paper presented at the Science & Innovation Day, Mittuniversitetet, Sverige, 2019.

Fagerholm, A. & Brink, K. (2018). Communicative Packaging Solutions in Different Business Conditions. Paper presented at the Tokyopack – Tokyo International Packaging Exhibition, Tokyo, Japan, 2018.

Fagerholm, A. & Andersson, M. (2018). Information Visualization and Design. I VINCI '18 Proceedings of the 11th International Symposium on Visual Information Communication and Interaction. New York : (ACM International Conference Proceeding Series). S. 112--113.    

Fagerholm, N. , Göransson, K. & Fagerholm, A. (2018). The pedagogy of sustainability in higher education : a case study of sustainability in graphic design education. Paper presented at the 1st International Education with Sustainability Conference, Institute of Technology Sligo, Ireland, 20th to 22nd August, 2018,

Fagerholm, A. & Göransson, K. (2018). Visualization as a inventive design method in communication processes. I International Communication Association (ICA) : Design as Object, Design as Method: Making Critical Communication Future..

Fagerholm, A. (2016). Designämnet på Institutionen för Design vid Mittuniversitetet : Presentation vid konferensen ”In this place” på The School of Art and Design vid Nottingham Trent University. Paper presented at the In this place - Cumulus Association Biannual International Conference, Nottingham, England, 2016.

Fagerholm, A. & Brink, K. (2016). Intercultural dialogue thru design. Paper presented at the Tokyopack – Tokyo International Packaging Exhibition, Tokyo, Japan, 2016.

Fagerholm, A. & Göransson, K. (2016). Visual strategic communication : an interdisciplinary new perspective. Paper presented at the the EUPRERA Annual Conference, Let´s Talk Society! How strategic communication shapes value and innovation in society, Groningen, Holland, September 29 - October 1, 2016

Rapporter

Brink, K. , Danielski, I. , Fagerholm, A. , Fagerholm, N. & Grönlund, E. (2019). Slutrapport : Universell utformning av Foodtech. Mittuniversitetet  

Andersson, M. , Fagerholm, A. & Fagerholm, N. (2018). Bättre avfallshantering i Sundsvall : Mittuniversitetets slutrapport från förstudien.  

Fagerholm, A. & Lozanovski, J. (2007). Opinioner vid kriser – den svåra konsten att mäta människors oro och förtroende : Rapport Krisberedskapsmyndigheten. Sundsvall :

Övrigt

Göransson, K. , Fagerholm, A. & Brink, K. (2021). Hållbar utveckling i utbildningen : – exempel och idéer.

Fagerholm, A. & Haller, H. (2021). Tack för maten – ett samtal om hållbara livsmedelssystem : UR Samtiden tv-inspelning. Stockholm : Utbildnings Radion..  

Fagerholm, A. (2020). Circular Design in Higher Education : Guest-Article published in Climate-KIC – Europe’s leading climateinnovation initiative.  

Göransson, K. & Fagerholm, A. (2018). Workshop EwS 2018: Education with Sustainability – Teaching for a Sustainable Future : Corporate Social Responsibility and Design.