Anna Scherdin

Spara favorit

Jag är fakultetshandläggare på HUV-kansliet. Jag arbetar särskilt med kvalitetsutvärderingarna inom det så kallade Treklöversamarbetet tillsammans med Karlstads universitet och Linnéuniversitetet.