Anna Scherdin

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

  • Tjänstetitel: Fakultetshandläggare
  • Ansvarsområde: Kvalitet, Ledningsstöd
  • Avdelning: Fakulteten för humanvetenskap (HUV)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428996
  • E-postadress: anna.scherdin@miun.se
  • Rumsnummer: P2614
  • Ort: Östersund

Jag är fakultetshandläggare på HUV-kansliet. Jag arbetar särskilt med kvalitetsutvärderingarna inom det så kallade Treklöversamarbetet tillsammans med Karlstads universitet och Linnéuniversitetet.