Fakulteten för humanvetenskap (HUV) | miun.se

Fakulteten omfattar humaniora, utbildningsvetenskap, omvårdnad, hälsovetenskap och de samhällsvetenskapliga institutionerna på universitetet. Fakultetens verksamhet är organiserad i fem institutioner för utbildning och forskning.

Artiklar från HUV-nytt

Nyhet
Nyhet

Ämnespresentation Psykologi

fredag 23 september 2022

I varje nummer av HUV-nytt får ett ämne möjlighet att övergripande presentera sin verksamhet, som utbildning, forskning, aktuella projekt, och planer för ämnets framtid. Turen har nu kommit till psykologi och ämnesföreträdaren Fredrik Åhs.

fredag 23 september 2022

Sidan uppdaterades 2022-09-29