Fakulteten omfattar humaniora, utbildningsvetenskap, omvårdnad, hälsovetenskap och de samhällsvetenskapliga institutionerna på universitetet. Fakultetens verksamhet är organiserad i fem institutioner för utbildning och forskning.

Artiklar från HUV-nytt

Nyhet
Nyhet

Vägledning om campus- och distansarbete

tisdag 20 februari 2024

Under 2023 har fakultetsnämnden, tillsammans med HLG och ämnesföreträdare, arbetat fram en fakultetsövergripande vägledning för distans- och campusarbete. Bakgrunden är de nya arbetssätt som digitaliseringen har möjliggjort och som efter pandemin bidragit till ett ökat distansarbete.

tisdag 20 februari 2024

Sidan uppdaterades 2023-11-09