Ann-Charlotte Staverfelt

It-samordnare|It-samordnare

  • Tjänstetitel: It-samordnare
  • Avdelning: Avdelningen för Infrastruktur (INFRA)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1427823
  • E-postadress: ann-charlotte.staverfelt@miun.se
  • Besöksadress: Studentplan 1, Östersund
  • Rumsnummer: A314c
  • Ort: Östersund

Fil.kand Informatik

Sidan uppdaterades 2021-11-24