Annica Vesterlund

Annica Vesterlund

Tillfällig lärare

  • Tjänstetitel: Tillfällig lärare
  • Avdelning: Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism (EJT)
  • E-postadress: annica.vesterlund@miun.se
  • Ort: Sundsvall