Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism (EJT)

Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund.

Östersund_TS_3422.jpg

Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: företagsekonomi, juridik, nationalekonomi, statistik, geografi och turismvetenskap.

Centrum för ekonomiska relationer (CER) samlar den del av  forskningen som bedriver branschnära forskning om företags och individers ekonomiska relationer, företrädesvis inom branscherna bank, fastighet, försäkring, pension och revision.

Forskningen inom geografi och turismvetenskap bedrivs inom Turismforskningsinstitutet ETOUR som utvecklar och kommunicerar kunskap om turism och resande, och är en av Sveriges främsta miljöer för forskning inom turismen.

Kontakta EJT-institutionen

Prefekt:
Daniel Laven

Postadress:
EJT
831 25
Östersund
eller
851 70  Sundsvall

Besöksadress:
Campusvägen
Hus K, Östersund

Holmgatan 10
Hus L, Sundsvall