Annika Hasselblad

Doktorand|Doctoral Student

  • Tjänstetitel: Doktorand
  • Annan titel: Inriktning digitalisering av offentlig sektor
  • Avdelning: Institutionen för informationssystem och -teknologi (IST)
  • Telefon arbete: 010-1428861
  • E-postadress: annika.hasselblad@miun.se
  • Ort: Sundsvall
  • Forskningscentra: Risk and Crisis Research Centre
  • Anställd vid ämnet: Industriell organisation och ekonomi

- Doktorand med inriktningsområde digitalisering av offentlig sektor.

Bakgrund

- Civilingenjörsexamen inom industriell ekonomi

Övrigt

Jag är aktiv i Forum för digitalisering (FODI)

Publikationer

Konferensbidrag

Hasselblad, A. (2020). Comparing Two Definitions of ‘Welfare technology’ - An Ideal-type Analysis Using Industrial and Welfare Societies. Paper presented at the International Symposium for Health Information Management Res (ISHIMR), Kalmar, Sweden, [DIGITAL], September 17-18, 2020.

Strömberg, J. , Sundberg, L. & Hasselblad, A. (2020). Digital maturity in theory and practice : A case study of a swedish smart-built environment firm. I 2020 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM).. S. 1344--1348.  

Hasselblad, A. & Olsson, L. (2020). The importance of including qualitative data in technology evaluation - Investigating the Technology Implementation Evaluation Score (TIES). I 2020 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM). Singapore : . S. 489--493.  

Olofsson, S. , Hasselblad, A. & Olsson, L. (2020). The Process-Ranking Benchmarking (PRB) Model : Simplifying the IT-Procurement Decisional Process. I 2020 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM). Singapore :  

Hasselblad, A. & Sundberg, L. (2020). When Worlds Collide : Comparing the Logic of the Industrial and Welfare Societies. I EGOV-CeDEM-ePart 2020 : Proceedings of Ongoing Research, Practitioners,Workshops, Posters, and Projects of the InternationalConference EGOV-CeDEM-ePart 2020.. S. 317--326.  

Hasselblad, A. , Olsson, L. & Blusi, M. (2019). A Conceptual Model to Evaluate Technology Implementations : a Home Care Case Study. I 2019 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM). Macau : . S. 74--78.    

Hasselblad, A. (2019). Welfare Technology Policy and Practice – A Conceptual Analysis. I 2019 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM). Macau : . S. 69--73.    

Licentiatavhandlingar, sammanläggningar

Hasselblad, A. (2021). Values Behind Welfare Technology and Their Possible Realization : Creation of a Technology Evaluation Method for Care Practices. Lic.-avh. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2021 (Mid Sweden University licentiate thesis : 178)