Annika Hasselblad

Doktorand|Doctoral Student

  • Tjänstetitel: Doktorand
  • Annan titel: Inriktning digitalisering av offentlig sektor
  • Avdelning: Institutionen för informationssystem och –teknologi (IST)
  • Telefon arbete: 010-142 88 61
  • E-postadress: Annika.Hasselblad@miun.se
  • Forskningscentra: Risk and Crisis Research Centre
  • Ämne: Industriell organisation och ekonomi

- Doktorand med inriktningsområde digitalisering av offentlig sektor.

Bakgrund

- Civilingenjörsexamen inom industriell ekonomi

Övrigt

Jag är aktiv i Forum för digitalisering (FODI)

Publikationer

Konferensbidrag

Hasselblad, A. , Olsson, L. & Blusi, M. (2019). A Conceptual Model to Evaluate Technology Implementations : a Home Care Case Study. I 2019 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM). Macau : . S. 74--78.    

Hasselblad, A. (2019). Welfare Technology Policy and Practice – A Conceptual Analysis. I 2019 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM). Macau : . S. 69--73.