Annika Nilsson

Annika Nilsson

Tentamenssamordnare

  • Tjänstetitel: Tentamenssamordnare
  • Avdelning: Avdelningen för studieadministration (STUA)
  • Telefon arbete: +46101428668
  • E-postadress: annika.nilsson@miun.se
  • Rumsnummer: G3337
  • Ort: Östersund