Ann-Marie Högberg

Avdelningsekonom|Financial Officer

  • Tjänstetitel: Avdelningsekonom
  • Ansvarsområde: UTV
  • Avdelning: Ekonomiavdelning (EKO)
  • Telefon arbete: 010-142 80 46
  • E-postadress: ann-marie.hogberg@miun.se
  • Rumsnummer: K305
  • Ort: Sundsvall

Övrigt

Avdelningsekonom - Utbildningsvetenskap (UTV)