Ann Ottestig

Studierektor|Studierektor

  • Tjänstetitel: Studierektor
  • Akademisk titel: Universitetsadjunkt
  • Avdelning: Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap (MKV)
  • Telefon arbete: 010-142 89 36
  • E-postadress: ann.t.ottestig@miun.se
  • Rumsnummer: J312
  • Ämne: Medie- och kommunikationsvetenskap

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Johansson, C. & Ottestig, A. T. (2011). Communication executives in a changing world: Legitimacy beyond organizational borders. Journal of Communication Management, vol. 15: 2, ss. 144-164.  

Konferensbidrag

Johansson, C. & Ottestig, A. T. (2007). Communication executives in a changing world: Legitimacy beyond organizational borders : Paper presented at: Euprera/Loke conference, Roskilde, Denmark.

Johansson, C. & Ottestig, A. T. (2007). Communication executives in a changing world: Legitimacy beyond organizational borders : Paper presented at: The 18th Nordic Conference on Media and Communication, Helsinki, Finland.

Nord, L. , Strömbäck, J. , Grandien, C. & Ottestig, A. T. (2006). When A Natural Disaster Becomes a Political Crisis. A Swedish Case Study. : Paper presented at the annual meeting of the International Communication Association, Dresden International Congress Centre, Dresden, Germany, Jun 16, 2006.

Rapporter

Ottestig, A. T. (2015). Gilla! Dela! Följ! : En studie av myndigheters kriskommunikation i sociala medier. Sundsvall : (DEMICOM rapport 23).  

Johansson, C. , Jendel, L. & Ottestig, A. T. (2013). Nätverk för kriskommunikation : om myndigheters informationssamordning vid kriser. Stockholm : Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (DEMICOM rapport 24).