Medie‑ och kommunikationsvetenskap

Kommunikation är A och O för ett fungerande samhälle.

Anställda inom ämnet medie- och kommunikationsvetenskap

Kerstin Nyström

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

+46 (0)10-1428801

Sara Ödmark

Filosofie Doktor |Doctor of Philosophy (PhD)

+46 (0)10-1428789

Sidan uppdaterades 2024-01-25