Ann-Zofie Duvander

  • Avdelning: Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428568
  • E-postadress: ann-zofie.duvander@miun.se
  • Ort: Östersund

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Kurowska, A. , Barardehi, I. H. , Fuller, S. , Petts, R. J. , Kaufman, G. , Doucet, A. , Engeman, C. , Matysiak, A. & et al. (2023). Familydemic Cross Country and Gender Dataset on work and family outcomes during COVID-19 pandemic. Scientific Data, vol. 10: 1  

Ohlsson-Wijk, S. , Branden, M. & Duvander, A. (2022). Getting married in a highly individualized context : Commitment and gender equality matter. Journal of Marriage and Family, vol. 84: 4, ss. 1081-1104.  

Kridahl, L. & Duvander, A. (2021). Are mothers and daughters most important? : How gender, childhood family dissolution and parents’ current living arrangements affect the personal care of parents. Social Sciences, vol. 10: 5    

Duvander, A. & Mussino, E. (2021). Begränsad föräldrapenning – Ingen mirakelkur!. Dagens Samhälle,  

Nygård, M. & Duvander, A. (2021). Social inclusion or gender equality? : Political discourses on parental leave in Finland and Sweden. Social Inclusion, vol. 9: 2, ss. 300-312.    

Juárez, S. P. , Honkaniemi, H. , Heshmati, A. F. , Debiasi, E. , Dunlavy, A. , Hjern, A. , Rostila, M. , Mussino, E. & et al. (2021). Unintended health consequences of Swedish parental leave policy (ParLeHealth) : Protocol for a quasi-experimental study. BMJ Open, vol. 11: 6    

Kapitel i böcker, del av antologier

Duvander, A. & Ruspini, E. (2021). Who Benefits from Parental Leave Policies? : A Comparison Between Nordic and Southern European Countries. I The Palgrave Handbook of Family Sociology in Europe. Cham : Palgrave Macmillan. S. 223-239.  

Rapporter

Duvander, A. & Mussino, E. (2021). Föräldraledighet : hinder eller möjlighet för etablering i samhället?. Stockholm : SNS förlag  

Fahlén, S. & Duvander, A. (2021). Pappor som inte använder föräldrapenningen : En analys av vilka pappor som tar ut noll eller få dagar med föräldrapenning och hur det har förändrats för barn födda åren 1994-2017. Göteborg : Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) (Rapport från Inspektionen för socialförsäkringen 2021:12).  

Malmgren, L. , Bogaert, G. , Duvander, A. & Fahlén, S. (2020). Ekonomiska konsekvenser för föräldrar med barn som bor växelvis : En analys av förändringar inom underhållsstödet och bostadsbidraget för föräldrar med växelvist boende barn. Göteborg : Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) (Rapport från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) 2020:10).  

Sidan uppdaterades 2022-11-10