Åsa Danvind

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

  • Tjänstetitel: Fakultetshandläggare
  • Annan titel: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier (NMT)
  • Avdelning: Institutionen för kvalitets- och maskinteknik (KMT)
  • Telefon arbete: 010-142 87 04
  • E-postadress: asa.danvind@miun.se
  • Rumsnummer: Q205b