Åsa Danvind

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

  • Tjänstetitel: Fakultetshandläggare
  • Annan titel: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier (NMT)
  • Avdelning: Institutionen för Ingenjörsvetenskap, Matematik och Ämnesdidaktik (IMD)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428704
  • E-postadress: asa.danvind@miun.se
  • Rumsnummer: Q205b
  • Ort: Östersund

Sidan uppdaterades 2023-01-10