Åsa Larsson

Spara favorit

Övrigt

Nationell antagning. Kontaktperson för UTV. Handlägger ärenden med platsgaranti för basårsstudenter. Arbetar med att definiera behörighetsmodeller i NyA.