Åsa Larsson

Handläggare, Antagning|Admission Administrator

  • Tjänstetitel: Handläggare, Antagning
  • Avdelning: Avdelningen för studieadministration (STUA)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428824
  • E-postadress: asa.larsson@miun.se
  • Rumsnummer: F214
  • Ort: Sundsvall

Övrigt

Nationell antagning. Kontaktperson för UTV. Handlägger ärenden med platsgaranti för basårsstudenter. Arbetar med att definiera behörighetsmodeller i NyA.