Åsa Nyberg

Spara favorit

Jag är fakultetshandläggare på avdelningen för Utbildningsvetenskap (UTV) och jobbar med:

Lärarlyftskurser och uppdragsutbildningar inom UTV och HUM
Valideringssystemet Valda
Valideringsärenden inom Lärarlyftet

Jag administrerar till viss del Rektorsprogrammet, är webbredaktör för HUV och sekreterare i Ämneskollegium och Forskarkollegium Pedagogik, Bild och Samhällskunskap, UTV.