Åsa Nyberg

Handläggare|Administrative Officer

  • Tjänstetitel: Handläggare
  • Akademisk titel: Kommunikatör
  • Avdelning: HUV Fakultetskansli (HUV Kansli)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428146
  • E-postadress: asa.nyberg@miun.se
  • Rumsnummer: E 115
  • Ort: Sundsvall

Jag är fakultetshandläggare och webbredaktör på fakulteten för humanvetenskap, HUV och arbetar huvudsakligen med:

-Lärarlyftskurser och uppdragsutbildningar inom RUN, vilka berör institutionerna UTV, HSV och MOD

-Studievägledning inom Lärarlyftet.

-VALDA, ansöknings- och administrationssystemet för valideringsansökningar inom Lärarlyftet

-Valideringsärenden inom Lärarlyftet

Jag administrerar delar av Rektorsprogrammet och är
sekreterare i UTV:s Ämneskollegium och Forskarkollegium för pedagogik, bild och samhällskunskap.

Bakgrund

Informatör, kommunikatör och copywriter.

Sidan uppdaterades 2023-05-31