Åsa Nyberg

Handläggare|Administrative Officer

  • Tjänstetitel: Handläggare
  • Akademisk titel: Handläggare
  • Avdelning: Fakulteten för humanvetenskap (HUV)
  • Telefon arbete: 010-142 81 46
  • E-postadress: asa.nyberg@miun.se
  • Rumsnummer: E 115
  • Ort: Sundsvall

Jag är fakultetshandläggare/administratör och webbredaktör på fakulteten för humanvetenskap, HUV. Jag arbetar huvudsakligen med:

-Lärarlyftskurser och uppdragsutbildningar inom RUN, vilka berör institutionerna UTV, HSV och MOD

-VALDA, ansöknings- och administrationssystemet för valideringsansökningar inom Lärarlyftet

-Valideringsärenden inom Lärarlyftet

Jag administrerar också delar av Rektorsprogrammet och är sekreterare i UTV:s Ämneskollegium och Forskarkollegium för pedagogik, bild och samhällskunskap.

Bakgrund

Informatör, kommunikatör och copywriter.