Åsa Nyberg

Spara favorit

Jag är fakultetshandläggare/administratör och webbredaktör på fakulteten för humanvetenskap, HUV. Jag arbetar huvudsakligen med:

-Lärarlyftskurser och uppdragsutbildningar inom det Regionala utvecklingsnätverket RUN, vilka berör institutionerna UTV, HSV och MOD

-VALDA, ansöknings- och administrationssystemet för valideringsansökningar inom Lärarlyftet

-Valideringsärenden inom Lärarlyftet

Jag administrerar också delar av Rektorsprogrammet och är sekreterare i UTV:s Ämneskollegium och Forskarkollegium för pedagogik, bild och samhällskunskap.