Gunnar Berg

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Boström, L. & Berg, G. (2018). Läroplansimplementering och korstryck i fritidshemmets arbete. Educare, : 2, ss. 107-132.    

Böcker

Berg, G. (2011). Skolledarskap och skolans frirum. Lund : Studentlitteratur

Kapitel i böcker, del av antologier

Berg, G. (2012). Klassrums- och skolorienterat ledarskap. I Lärare som ledare : I och utanför klassrummet. Lund : Studentlitteratur. S. 177-190.

Berg, G. (2012). Ledarskap, skolkultur och skolans uppdrag. I Lärare som ledare : I och utanför klassrummet. Lund : . S. 209-228.

Berg, G. (2011). Hur kan rektor navigera i skolledarskapets komplexitet?. I Skolledarskapet i fokus – kunskap, värden och verktyg. Lund : Studentlitteratur. S. 24-37.

Konferensbidrag

Billmayer, J. , Perselli, J. & Berg, G. (2013). Good and evil teachers – teaching and leading in the movie Hets. Paper presented at the NERA 2013, Reykjavik, March 7th-9th 2013

Berg, G. (2010). The complexity of school leadership. Paper presented at the ENIRDELM conference in Szeeged, Hungary, September 15-17, 2010

Rapporter

Berg, G. , Andersson, F. , Bostedt, G. , Perselli, J. , Sundh, F. & Wrede, C. (2015). Skolans kommunalisering och de professionellas frirum. Härnösand : Mittuniversitetet (Utbildningsvetenskapliga studier 2015:2).  

Berg, G. , Andersson, F. , Bostedt, G. , Novak, J. , Perselli, J. , Sundh, F. & Wede, C. (2014). Skolans kommunalisering och de professionellas frirum : Rapport utarbetad på uppdrag av utredningen om skolans kommunalisering. Stockholm : Fritzes (Statens Offentliga Utredningar 2014:5 bil. 3).  

Samlingsverk (redaktör)

Auno, U. (ed.) , Berg, G. (ed.) & Sundh, F. (ed.) (2016). Metodhandbok för förskolechefer och rektorer. Lund : Studentlitteratur

Berg, G. (ed.) , Wede, C. (ed.) & Sundh, F. (ed.) (2012). Lärare som ledare : I och utanför klassrummet. Lund : Studentlitteratur

Sidan uppdaterades 2023-09-21