Helena Bäck

Universitetslektor|Senior Lecturer

Forskningsområden

Specialist Fields
My main research interest is in the area of men’s violence against women, and particularly in knowledge and discourses on male violence against women in social work practice. I am currently perform research on perpetrators of violence and teen dating violence.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Hoppstadius, H. , Olofsson, N. & Espvall, M. (2021). Professional Knowledge on Violence in Close Relationship in Swedish Social Services. Journal of social service research, vol. 47: 1, ss. 131-142.    

Hoppstadius, H. (2020). Representations of Women Subjected to Violence : A Critical Discourse Analysis of Study Guides in Social Work. Affilia, vol. 35: 1, ss. 89-104.  

Hoppstadius, H. (2018). What is the problem? Representations of men's violence against women in a Swedish context. Multidisciplinary Journal of Gender Studies, vol. 7: 3, ss. 1684-1708.    

Doktorsavhandlingar

Hoppstadius, H. (2020). Mäns våld mot kvinnor : Diskurser och kunskap i det sociala arbetets praktik. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2020 (Mid Sweden University doctoral thesis : 313)  

Kapitel i böcker, del av antologier

Hoppstadius, H. (2020). Representationer av mäns våld mot kvinnor i en svensk kontext. I Genusrelaterat våld, trakasserier och diskriminering : ett globalt problem i lokal kontext. Sundsvall : Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 25-36.

Konferensbidrag

Bäck, H. & Israelsson, M. (2024). Utveckling och hantering av sociala problem : Exemplen mäns våld mot kvinnor och alkohol- och narkotikaproblem. Paper presented at the Nationell paperkonferens i socialt arbete, NaPSa 2024, Östersund, Mars 20-21, 2024

Bäck, H. , Lundgren, M. & Jonsson, U. (2023). Universitetens ansvar när män utsätter kvinnor för våld. Paper presented at the Nationell paperkonferens i socialt arbete, NaPSa 2023. Stockholm, Sverige, Mars 22-23, 2023

Hoppstadius, H. & Mattsson, T. (2022). Socialarbetares kännedom om interna policys och metodstöd om våld i nära relationer. Paper presented at the Nationell paperkonferens i socialt arbete, NaPSa 2022. Växjö, Sverige, Mars 22-24, 2022.

Hoppstadius, H. & Ghazanfareeon Karlsson, S. (2018). What’s the problem represented to be? : Swedish public policy constructions of violence against women. I Social work in transition: : Challenges for social work research in a changing local and global world.

Hoppstadius, H. & Espvall, M. (2017). Framings of violence and abused women in Sweden : A discourse analysis of policy documents. Paper presented at the "Violence and Society" International Conference 18 mars 2017 - Warsaw, Poland

Rapporter

Hoppstadius, H. (2024). Våldsutsatta kvinnors stödbehov och erfarenheter av gruppsamtal : En utvärderingsstudie vid Centrum mot våld i Jämtlands län. Sundsvall : Mid Sweden University (Studies in Social Work and Welfare 2024:1).  

Bäck, H. , Lundgren, M. & Jonsson, U. (2023). Svenska lärosätens ansvar vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Sundsvall : Mid Sweden University (Studies in Social Work and Welfare 2023:1).  

Hoppstadius, H. (2014). Våld i nära relationer : Erfarenheter av arbetet vid Centrum mot våld och Kvinnojouren i Jämtlands län. Östersund : FoU Jämt (FOU JÄMT 2014:4).

Övrigt

Svensson, J. , Jönsson, J. H. , Israelsson, M. , Kamali, M. , Kaffrell-Lindahl, A. , Espvall, M. , Blid, M. , Miller, E. & et al. (2016). Socialtjänsten ska inte fungera som angivare : Svenska Dagbladet. (Svenska Dagbladet).  

Sidan uppdaterades 2024-02-06