Bengt Lehman

Lokalplanerare/Stf avd chef

  • Tjänstetitel: Lokalplanerare/Stf avd chef
  • Avdelning: Avdelningen för infrastruktur (INFRA)
  • Telefon arbete: 010-142 82 33
  • E-postadress: bengt.lehman@miun.se
  • Rumsnummer: A209