Bengt Lehman

Lokalplanerare/Stf avd chef

  • Tjänstetitel: Lokalplanerare/Stf avd chef
  • Avdelning: Avdelningen för Infrastruktur (INFRA)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428233
  • E-postadress: bengt.lehman@miun.se
  • Rumsnummer: A209
  • Ort: Östersund

Sidan uppdaterades 2022-08-17