Benita Elofsson

Spara favorit

Övrigt

Kundfakturor, leverantörsfakturor inkl övriga utbetalningar, inbetalningar, stöd och rådgivning i EFH.

Kontaktperson för avdelning:
Campusservice (CAMP), Turismvetenskap och geografi (TUG), Centrum för forskning om ekonom.relationer (CER), European Tourism Reserach Institute (ETOUR), Data- och systemvetenskap (DSV), Elektronikkonstruktion (EKS), Intern revision, Vice rektor.

Välkomna!