Benita Elofsson

Produktionsekonom|Production Management Officer

  • Tjänstetitel: Produktionsekonom
  • Avdelning: Ekonomiavdelningen (EKO)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428024
  • E-postadress: benita.elofsson@miun.se
  • Rumsnummer: K204b
  • Ort: Sundsvall

Övrigt

Kundfakturor, leverantörsfakturor inkl övriga utbetalningar, inbetalningar, stöd och rådgivning i UBW. Kontaktperson för avdelning: INFRA stöd 9351, INFRA fastighet 936*, Data- och systemvetenskap 6003* (DSV), Elektronikkonstruktion 6004 (EKS), Ekonomi/geografi/juridik/turism 5013 (EJT), Centrum för ekonomiska relationer 5020 (CER), Turismforskningsinstitutet 5021 (ETOUR). Välkomna!

Sidan uppdaterades 2022-03-31