Birgitta Forsberg | miun.se

Birgitta Forsberg

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

  • Tjänstetitel: Universitetsadjunkt
  • Annan titel: Fil. Lic.
  • Ansvarsområde: Socialt Arbete
  • Avdelning: Institutionen för psykologi och socialt arbete (PSO)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428582
  • E-postadress: birgitta.forsberg@miun.se
  • Besöksadress: Kunskapens väg 1, Hus P
  • Rumsnummer: P2113
  • Ort: Östersund
  • Anställd vid ämnet: Socialt arbete

Bakgrund

Birgitta Forsberg är undervisande lärare vid Mittuniversitetet, Institutionen för psykologi och socialt arbete, inriktning socialt arbete.

Forskningsområden

Hennes avhandlingsprojekt Kvinnlighet och smärta - genusperspektiv på självhjälpsgrupper sätter självhjälpsgrupper i fokus där det bland annat undersöks hur deltagarna tillsammans berättar om sina upplevelser. Självhjälpsgrupper har undersökts dels för att se om huvudmannaskap har någon betydelse, dels för att se om begrepp som legitimitet och genus kan analyseras i form av adaption och transformation. En svensk undersökning om var självhjälpsgrupper finns har gjorts för att utröna bl.a. vilka huvudmän som är aktuella. Gruppintervjuerna har genomförts som fokusgruppintervjuer och dessa analyseras sedan narrativ fördelat på de tre olika huvudmannagrupperna.

Det har hittills blivit en licentiatavhandling i detta projekt.

Undervisning

Socialt arbete
Social utsatthet och sociala problem
Samtalsmetodik
Forskningsöversikt
Uppsatshandledning

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Forsberg, B. , Nygren, L. & Fahlgren, S. (2009). Självhjälpsgrupper för personer med smärta : – en nationell kartläggning.. Socionomen, : 3, ss. 66-75.

Forsberg, B. , Nygren, L. & Fahlgren, S. (2005). Self-help groups for women with pain : A research review with a gender perspective. International Journal of Self Help & Self Care, vol. 3: 1/2, ss. 133-148.

Kapitel i böcker, del av antologier

Forsberg, B. (2004). Kvalitativ metod med datorstöd. I Teorigenerering och kvalitativ analys i NUD*IST : forskare i socialt arbete beskriver och reflekterar. Umeå : Institutionen för socialt arbete, Univ (Rapport - Institutionen för socialt arbete).

Konferensbidrag

Forsberg, B. & Fahlgren, S. (2007). En kartläggning av självhjälpsgrupper för personer med smärta : Presented at Past, Present, Future conference 2007-05-14--16, Umeå.

Forsberg, B. (2005). Self-help Groups for Women with Chronic Muscular Pain: Limitations or Possibilities . I International developments in rehabilitation to work 23-26 February 2005.

Licentiatavhandlingar, sammanläggningar

Forsberg, B. (2014). Självhjälpsgrupper för personer med långvarig muskulär smärta : Forskning, förekomst och behovet av genusperspektiv. Lic.-avh. (Sammanläggning) Umeå : Print & Media, 2014 (Studier i Socialt Arbete vid Umeå universitet. Avhandlings- och skriftserie : 81)

Sidan uppdaterades 2022-11-18