Björn Öhgren

Björn Öhgren

Handläggare, Antagning|Admission Administrator

  • Tjänstetitel: Handläggare, Antagning
  • Annan titel: Antagningsenheten
  • Avdelning: Avdelningen för studieadministration (STUA)
  • Telefon arbete: +46101428608
  • E-postadress: bjorn.ohgren@miun.se
  • Rumsnummer: F215
  • Ort: Sundsvall

Övrigt

Produktionsansvarig för de internationella antagningsomgångarna MASTERHT/VT och IKHT/VT i antagningssystemet NyA. Handlägger ansökningar till Mittuniversitetets internationella master- och kandidatprogram och inom nationell antagning. Kontaktperson för frågor/granskning gällande utländska akademiska meriter. Handlägger ansökningar till kurser och program på avancerad nivå samt senare del av program. Ansvarig för att besvara mejl inkomna till Antagningsenhetens internationella mejladress (admissionoffice@miun.se). Handlägger överklaganden från sökande med utländska gymnasiala/akademiska meriter.