Björn Öhgren

Spara favorit

Övrigt

Produktionsansvarig för de internationella antagningsomgångarna MASTERHT/VT och SwB (vetenskap utan gränser) i antagningssystemet NyA. Handlägger ansökningar till Mittuniversitetets internationella master- och kandidatprogram och inom nationell antagning. Kontaktperson för frågor/granskning gällande utländska akademiska meriter. Handlägger ansökningar till kurser och program på avancerad nivå samt senare del av program. Ansvarig för att besvara mejl inkomna till Antagningsenhetens internationella mejladress (admissionoffice@miun.se). Handlägger överklaganden från sökande med utländska gymnasiala/akademiska meriter.