Bodil Landstad

Professor|Professor

  • Tjänstetitel: Professor
  • Annan titel: Hälsovetenskap med inriktning mot arbetsliv
  • Avdelning: Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1427800
  • E-postadress: bodil.landstad@miun.se
  • Besöksadress: Hus P, Campus Östersund
  • Rumsnummer: K449
  • Ort: Östersund
  • Anställd vid ämnet: Rehabiliteringsvetenskap, Samhällskunskap, Vårdvetenskap

Sårbara grupper och inkludering i arbetsliv

Arbetslivet är i ständig utveckling och förhållanden på arbetsplatsen är viktiga för medarbetarnas hälsa och välbefinnande.

Bakgrund

Jag doktorerade på Karolinska Institutet 2001 inom ämnesområdet Rehabiliteringsmedicin. 2009 utsågs jag till docent och våren 2014 befordrades jag till professor i Hälsovetenskap vid Mittuniversitetet. Jag är också verksam som forskningschef i Helse Nord-Trøndelag, Sykehuset Levanger, Norge.

Forskningsområden

Min forskning riktar sig i huvudsak mot att studera hälsofrämjande- och rehabiliterande processer i syfte att inkludera människor, som antingen är i riskzonen för utstötning, eller som redan är marginaliserade i förhållande till arbetsliv eller aktivitet. Marginalisering kan ha sin bakgrund i olika faktorer eller samspel av faktorer, exempelvis social ojämlikhet i hälsa, funktionsnedsättningar eller sjukdom, kön, ålder och etnicitet. Forskningen har haft ett tvärvetenskapligt och praktiskt tillämpbart perspektiv med fokus på vad som främjar hälsa och inkludering i arbetslivet. Jag har i huvudsak studerat hälsofrämjande- och rehabiliterande processer på kvinnodominerade arbetsplatser i offentlig sektor. Efter flera gästforskaruppehåll vid utländska universitet har också intresset ökat för att studera och jämföra andra länders sociala välfärdssystem med de skandinaviska, främst inom hälso- och rehabiliteringsområdet.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Landstad, B. J. , Vinberg, S. , Rahme, A. , Vigren, G. & Hagqvist, E. (2022). Management by values : A qualitative study of how small business owners in the cleaning sector view and implement their employer responsibilities with respect to occupational safety and health management. Safety Science, vol. 148  

Giske, S. , Kvangarsnes, M. , Landstad, B. J. , Hole, T. & Dahl, B. M. (2022). Medical students' learning experience and participation in communities of practice at municipal emergency care units in the primary health care system : a qualitative study. BMC Medical Education, vol. 22: 1  

Nilsson, K. , Landstad, B. , Ekberg, K. , Nyberg, A. , Sjöstrom, M. & Hagqvist, E. (2022). Physicians' experiences of challenges in working conditions related to the provision of care during the initial response to the COVID-19 pandemic in Sweden. INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH GOVERNANCE, vol. 27: 3, ss. 254-267.  

Tarberg, A. S. , Thronæs, M. , Landstad, B. J. , Kvangarsnes, M. & Hole, T. (2022). Physicians' perceptions of patient participation and the involvement of family caregivers in the palliative care pathway. Health Expectations, vol. 25: 4, ss. 1945-1953.  

Landstad, B. , Hedlund, M. & Kendall, E. (2022). Practicing in a person-centred environment - self-help groups in psycho-social rehabilitation. Disability and Rehabilitation, vol. 44: 7, ss. 1067-1076.    

Hansson, J. , Landstad, B. , Vinberg, S. , Hedlund, M. & Tjulin, Å. (2022). Small business managers and Covid-19—The role of a sense of coherence and general resistance resources in coping with stressors. PLOS ONE, vol. 17: 3    

Hansson, J. , Nordenmark, M. , Tjulin, Å. , Landstad, B. & Vinberg, S. (2022). Socio-Ecological Factors and Well-Being among Self-Employed in Europe during the COVID-19 Pandemic. International Journal of Environmental Research and Public Health, vol. 19, ss. 1-13.  

Hagqvist, E. , Ekberg, K. , Lidwall, U. , Nyberg, A. , Landstad, B. J. , Wilczek, A. , Bååthe, F. & Sjöström, M. (2022). The Swedish HealthPhys Study : Study Description and Prevalence of Clinical Burnout and Major Depression among Physicians. Chronic Stress, vol. 6  

Hagqvist, E. , Vinberg, S. , Toivanen, S. & Landstad, B. (2021). A balancing act: Swedish occupational safety and health inspectors’ reflections on their bureaucratic role when supervising micro-enterprises. Small Business Economics, vol. 57: 2, ss. 821-834.    

Andersen-Hollekim, T. , Landstad, B. , Solbjør, M. , Kvangarsnes, M. & Hole, T. (2021). Nephrologists’ experiences with patient participation when long-term dialysis is required. BMC Nephrology, vol. 22: 1    

Landstad, B. J. , Hole, T. , Strand, A. S. & Kvangarsnes, M. (2021). Nursing qualifications needed in municipal emergency inpatient units. A qualitative study. BMC Nursing, vol. 20: 1    

Vinberg, S. , Landstad, B. , Tjulin, Å. & Nordenmark, M. (2021). Sickness Presenteeism Among the Swedish Self-Employed During the Covid-19 Pandemic. Frontiers in Psychology, vol. 12, ss. 1-10.    

Landstad, B. , Kvangarsnes, M. , Hole, T. & Nylenne, M. (2020). Brukermedvirkning i helsetjenesten : realitet og retorikk. Michael, vol. 17: 24, ss. 7-13.  

Hagqvist, E. , Vinberg, S. , Toivanen, S. , Hagström, M. , Granqvist, S. & Landstad, B. J. (2020). Falling outside the system : Occupational safety and health inspectors’ experiences of micro-enterprises in Sweden. Safety Science, vol. 125, ss. 1-9.    

Andersen-Hollekim, T. , Solbjør, M. , Kvangarsnes, M. , Hole, T. & Landstad, B. (2020). Narratives of patient participation in haemodialysis. Journal of Clinical Nursing, vol. 29: 13/14, ss. 2293-2305.    

Skorpen Tarberg, A. , Landstad, B. J. , Hole, T. , Thronæs, M. & Kvangarsnes, M. (2020). Nurses’ experiences of compassionate care in the palliative pathway. Journal of Clinical Nursing, vol. 29: 23-24, ss. 4818-4826.    

Kvalslund Bårdsgjerde, E. , Landstad, B. J. , Hole, T. , Nylenna, M. , Gjeilo, K. H. & Kvangarsnes, M. (2020). Nurses' perceptions of patient participation in the myocardial infarction pathway. Nursing Open, vol. 7: 5, ss. 1606-1615.    

Kvangarsnes, M. , Hole, T. , Kvalsund Bårdsgjerde, E. & Landstad, B. (2020). Pasientmedverknad ved akutt sjukdom : ein metasyntese av pasient­ og helsepersonellerfaringar. Michael, vol. 17: 24, ss. 77-94.    

Landstad, B. , Kvalsund Bårdsgjerde, E. & Kvangarsnes, M. (2020). Pasientmedverknad ved kronisk sjukdom : ein metasyntese. Michael, vol. 17: 24, ss. 95-109.

Landstad, B. & Kvangarsnes, M. (2020). Teoretiske perspektiv og kvalitative design i forskning om pasientmedvirkning. Michael, vol. 17: 24, ss. 181-198.  

Nordenmark, M. , Landstad, B. & Hedlund, M. (2020). The role of self-help groups in promoting self-confidence and hope for the future among people on sick leave in Norway : The importance of educational level. Work, vol. 65: 3, ss. 617-623.  

Hagqvist, E. , Vinberg, S. , Tritter, J. Q. , Wall, E. & Landstad, B. (2020). The Same, Only Different : Doing Management in the Intersection between Work and Private Life for Men and Women in Small-scale Enterprises. Work, Employment and Society, vol. 34: 2, ss. 262-280.  

Sveino Strand, A. M. , Kvangarsnes, M. , Landstad, B. J. , Kvalsvik Teige, B. & Hole, T. (2019). Hvilke legekvalifikasjoner er det behov for ved øyeblikkelig hjelp døgnopphold?. Michael, vol. 3: 16, ss. 293-305.  

Tjulin, Å. , Landstad, B. , Vinberg, S. , Eriksson, A. & Hagqvist, E. (2019). Managers’ learning process during a health-promoting leadership intervention. Health Education, vol. 119: 5/6, ss. 350-365.  

Okkenhaug, A. , Tritter, J. Q. , Myklebust, T. Å. , Deilkås, E. , Meirik, K. & Landstad, B. J. (2019). Mitigating risk in Norwegian psychiatric care : Identifying indicators of adverse events through Global Trigger Tool for psychiatric care. International Journal of Risk and Safety in Medicine, vol. 30: 4, ss. 203-216.  

Andersen-Hollekim, T. E. , Kvangarsnes, M. , Landstad, B. J. , Talseth-Palmer, B. A. & Hole, T. (2019). Patient participation in the clinical pathway : Nurses' perceptions of adults' involvement in haemodialysis. Nursing Open, vol. 6: 2, ss. 574-582.    

Bårdsgjerde, E. K. , Kvangarsnes, M. , Landstad, B. , Nylenna, M. & Hole, T. (2019). Patients' narratives of their patient participation in the myocardial infarction pathway. Journal of Advanced Nursing, vol. 75: 5, ss. 1063-1073.  

Tarberg, A. S. , Kvangarsnes, M. , Hole, T. , Thronæs, M. , Madssen, T. S. & Landstad, B. (2019). Silent voices : Family caregivers' narratives of involvement in palliative care. Nursing Open, vol. 6: 4, ss. 1446-1454.    

Hedlund, M. , Landstad, B. J. & Tritter, J. Q. (2019). The disciplining of self-help : Doing self-help the Norwegian way. Social Science and Medicine, vol. 225, ss. 34-41.    

Landstad, B. J. & Åhrberg, Y. (2018). Conceptualizing the driving forces for successful rehabilitation back to work. Disability and Rehabilitation, vol. 40: 15, ss. 1781-1790.  

Hagqvist, E. , Vinberg, S. , Landstad, B. & Nordenmark, M. (2018). Is the gap between experienced working conditions and the perceived importance of these conditions related to subjective health?. International Journal of Workplace Health Management, vol. 11: 1, ss. 2-15.  

Vinberg, S. , Hansen, E. , Hedlund, M. & Landstad, B. (2017). Ambiguity among Managers in Small-Scale Enterprises : How to Handle Business and Workplace Health Management. Societies, vol. 7: 4, ss. 1-17.    

Vinberg, S. , Torsdatter Markussen, L. & Landstad, B. (2017). Cooperation Between Occupational Health Services and Small-Scale Enterprises in Norway and Sweden: A Provider Perspective. Workplace Health & Safety, vol. 65: 8, ss. 355-364.  

Landstad, B. , Hedlund, M. & Vinberg, S. (2017). How managers of small-scale enterprises can create a health promoting corporate culture. International Journal of Workplace Health Management, vol. 10: 3, ss. 228-248.    

Sjöstedt Landén, A. , Vinberg, S. & Landstad, B. (2017). Inclusive and sustainable work (and) life : possibilities and critical analyses. Society, health and vulnerability, vol. 8: Sup 1, ss. 1-2.    

Hedlund, M. , Landstad, B. & Vinberg, S. (2017). Tightrope walking : external impact factors on workplace health management in small-scale enterprises. Society, health and vulnerability, vol. 8: Sup 1, ss. 53-66.    

Augustsson, G. , Ekelund-Book, T. & Landstad, B. (2017). Utilization of Consultant Doctors’ Competence and Impact on Perceived Psychosocial Work Environment : A Pilot Study. Health, vol. 9, ss. 189-207.    

Hansen, E. , Landstad, B. , Gundersen, K. T. & Vinberg, S. (2016). Leader-Based Workplace Health Interventions — A Before–After Study in Norwegian and Swedish Small-Scale Enterprises. International Journal of Disability Mangement Research, vol. 11: e5, ss. 1-14.    

Hansen, E. , Vinberg, S. , Gundersen, K. T. & Landstad, B. (2016). Resistance Training in People at Risk of Developing Type 2 Diabetes and Their Experience of Health-Related Quality of Life. Health, vol. 8, ss. 1323-1334.    

Vinberg, S. , Romild, U. & Landstad, B. (2015). Prevention and rehabilitation in Swedish public sector workplaces: Effects on co-workers’ and leaders’ health and psychosocial working conditions. Work, vol. 52: 4, ss. 891-900.  

Vinberg, S. & Landstad, B. (2014). Workplace-Based Prevention and Rehabilitation Programs in Swedish Public Human Service Organisations. International Journal of Disability Mangement Research, vol. 9    

Landstad, B. & Vinberg, S. (2013). Female leaders' experiences of psychosocial working conditions and its health consequences in Swedish public human service organizations. Vulnerable Groups & Inclusion, vol. 4    

Vinberg, S. & Landstad, B. (2013). Kvinnliga ledares arbetsvillkor i en glesbygdskommun – oglamorösa och hindrande för hälsofrämjande insatser?. Socialmedicinsk Tidskrift, vol. 90: 6, ss. 838-847.  

Vinberg, S. , Gundersen, K. T. , Nordenmark, M. , Larsson, J. & Landstad, B. (2012). Entrepreneurs’ health – the importance of psychosocial working conditions and individual factors. International Journal of Entrepreneurial Venturing, vol. 4: 4, ss. 374-390.  

Hansen, E. , Landstad, B. J. , Gundersen, K. T. , Torjesen, P. A. & Svebak, S. (2012). INSULIN SENSITIVITY AFTER MAXIMAL AND ENDURANCE RESISTANCE TRAINING. Journal of Strength and Conditioning Research, vol. 26: 2, ss. 327-334.  

Hedlund, M. & Landstad, B. J. (2012). The construction of self-help in Norwegian health policy. International Journal of Self-help and Self-care, vol. 6: 1, ss. 65-87.

Hansen, E. , Landstad, B. J. , Gundersen, K. T. & Svebak, S. (2012). The relative importance of aerobic capacity, physical activity and body mass index in impaired glucose toleranceand Type 2 diabetes. Vulnerable Groups & Inclusion, vol. 3    

Larsson, J. , Landstad, B. , Wiklund, H. & Vinberg, S. (2011). Control charts as an early warning system for workplace health outcomes. Work, vol. 39: 4, ss. 409-425.  

Hansen, E. , Landstad, B. J. , Brönn, R. , Gundersen, K. T. & Svebak, S. (2011). Exercise-induced changes in body fat, upper leg skeletal muscle area, BMI and body weight in overweight people with risk of developing Type 2 Diabetes. Acta Kinesiologiae Universitatis Tartuensis, vol. 17, ss. 66-79.

Hansen, E. , Landstad, B. J. , Hellzén, O. & Svebak, S. (2011). Motivation for lifestyle changes to improve health in people with impaired glucose tolerance. Scandinavian Journal of Caring Sciences, vol. 25: 3, ss. 484-490.  

Åhrberg, Y. , Landstad, B. J. , Bergroth, A. & Ekholm, J. (2010). Desire, longing and vanity : Emotions behind successful return to work for women on long-term sick leave. Work, vol. 37: 2, ss. 167-177.  

Evensen, A. , Brattaas, H. V. & Landstad, B. J. (2010). Individuell læring i gruppebasert psykoedukativ kognitiv rehabilitering. Nordisk tidsskrift for helseforskning, vol. 6: 2, ss. 70-83.    

Landstad, B. J. , Olsson, I. , Millet, P. & Vinberg, S. (2010). Personal Perspectives on Vocational Rehabilitation in Singapore and Sweden. The Asia Pacific Disability & Rehabilitation Journal, vol. 21: 1, ss. 3-25.

Landstad, B. J. & Hedlund, M. (2010). Pushing forward the research agenda through shifting our scientific gaze. Vulnerable Groups & Inclusion, vol. 1: 1, ss. 1-3.    

Landstad, B. , Wendelborg, C. & Hedlund, M. (2009). Factors explaining return to work for long-term sick workers in Norway. Disability and Rehabilitation, vol. 31: 15, ss. 1215-1226.  

Landstad, B. J. , Hedlund, M. , Wendelborg, C. & Brattaas, H. V. (2009). Long-term sick workers experience of professional support for re-integration back to work.. Work, vol. 32: 1, ss. 39-48.  

Larsson, J. , Landstad, B. & Vinberg, S. (2009). To Control with Health - From Statistics to Strategy. Work, vol. 32: 1, ss. 49-57.  

Hedlund, M. , Landstad, B. J. & Wendelborg, C. (2008). Challenges in Disability Management of Long-Term Sick Workers. The international journal of disability management research, vol. 2: 2, ss. 47-56.  

Alricsson, M. , Landstad, B. , Romild, U. & Gundersen, K. (2008). Physical activity, health, BMI and body complaints in high school students. Minerva Pediatrica, vol. 60: 1, ss. 19-25.

Olsson, I. , Millet, P. , Vinberg, S. , Olsson, G. , Bergroth, A. & Landstad, B. (2008). Social welfare in Singapore and Sweden : Differences in organisational systems of health care, social security and rehabilitation.. International Journal of Disability Mangement Research, vol. 2: 3, ss. 30-38.

Alricsson, M. , Landstad, B. , Romild, U. & Werner, S. (2006). Self-related health, physical activity and complaints in Swedish high school students. Scientific World Journal, vol. 6, ss. 816-826.    

Landstad, B. , Gelin, G. , Malmquist, C. & Vinberg, S. (2002). A statistical human resources costing and accounting model for analysing the economic effects of an intervention at a workplace. Ergonomics, vol. 45: 11, ss. 764-787.  

Landstad, B. J. , Vinberg, S. , Ivergård, T. , Gelin, G. & Ekholm, J. (2001). Change in pattern of absenteeism as a result of workplace intervention for personnel support. Ergonomics, vol. 44: 1, ss. 63-81.

Landstad, B. J. , Schuldt, K. , Ekholm, J. , Broman, L. & Bergroth, A. (2001). Women at work despite ill health : Diagnoses and pain before and after personnel support - A prospective study of hospital cleaners/home-help personnel with comparison groups. Journal of Rehabilitation Medicine, vol. 33, ss. 216-224.

Landstad, B. , Ekholm, J. , Schuldt, K. & Bergroth, A. (2000). Health-related quality of life in women at work despite ill-health. A prospective, comparative study of hospital cleaners/home-help staff before and after staff support. International Journal of Rehabilitation Research, vol. 23: 2, ss. 91-101.  

Landstad, B. J. , Ekholm, J. , Broman, L. & Schüldt, K. (2000). Working environmental conditions as experienced by women working despite pain : A prospective study with comparison groups of hospital cleaners and home help personnel receiving supportive measures at the workplace. Work, vol. 15, ss. 141-152.

Artiklar, forskningsöversikter

Aglen, B. , Hedlund, M. & Landstad, B. J. (2011). Self-help and self-help groups for people with long-lasting health problems or mental health difficulties in a Nordic context : A review. Scandinavian Journal of Public Health, vol. 39: 8, ss. 813-822.  

Böcker

Hedlund, M. , Wendelborg, C. , Brattaas, H. V. & Landstad, B. (2005). Gått ut på dato? : årsaker til at få mottakere av rehabiliteringspenger kommer tilbake i arbeidslivet.. Steinkjer : Nord-Tröndelagsforskning (NTF-rapport / Nord-Trøndelagsforskning 2005 : 3).

Doktorsavhandlingar

Landstad, B. J. (2001). At work in spite of pain : Prevention and rehabilitation in two predominantly female workplaces, their effects and further development of analysis methods.. Diss. Stockholm : Karolinska Univ. Press, 2001

Kapitel i böcker, del av antologier

Tritter, J. & Landstad, B. J. (2020). Focus Groups. I Qualitative Research in Health Care. Oxford : John Wiley & Sons. S. 57-66.  

Toivanen, S. , Hagqvist, E. , Landstad, B. , Nordenmark, M. , Östergren, P. & Vinberg, S. (2019). Mikroföretagares arbetsmiljö och hälsa med fokus på genus och etnicitet - innovationer för tillsyn. I Arbetsmiljö och ohälsa i ett genusperspektiv : Uppdragsforskning med relevans för tillsynsverksamheten. Stockholm : Arbetsmiljöverket (Rapport 2019:7: Arbetsmiljö och ohälsa i ett genusperspektiv. Arbetsmiljöverket). S. 43-55.  

Landstad, B. J. & Åhrberg, Y. (2012). Fåfänga, lust och längtan : Känslomässigadrivkrafter för återgång till arbete för långtids­sjukskrivna kvinnor. I Helsesosiologi : analyser av helse, sykdom og behandling. Oslo : Gyldendal Norsk Forlag A/S. S. 371-388.

Hedlund, M. , Landstad, B. J. & Svensson, Å. (2009). Equal treatment in working life for people with disabilities : A Sweden and Norway Perspective. I Disabilities: Insights from Across Fields and Around the World Vol 3 : Responses: Practice, Legal, and Political Frameworks. Westport : Praeger (Praeger perspectives). S. 155-165.

Lehto, A. , Olsson, I. & Landstad, B. J. (2009). Jakten på en jämställd myndighet : Process- och måluppfyllelseanalys som utvärderingsmodell. I Lärande utvärdering genom följeforskning. Lund : Studentlitteratur. S. 223-243.

Lehto, A. , Olsson, I. & Landstad, B. J. (2009). The hunt for an equal authority : Process- and goal achivement analysis as evaluation model. I Learning through onging evaluation. Lund : Studentlitteratur. S. 231-252.

Alricsson, M. & Landstad, B. (2007). Physical activity, self-related health and complaints in adolescents. I Adolescent behaviour research: International perspectives. New York : Nova Science Publishers, Inc.. S. 119-128.

Konferensbidrag

Vinberg, S. , Landstad, B. , Tjulin, Å. , Nordenmark, M. & Hansson, J. (2022). Ledares arbetsvillkor och arbetsmiljöarbete i småföretag under pandemin : lärdomar för framtiden. I Framtidens arbete – arbetets framtid : Book of abstracts. Luleå : . S. 76--77.

Hansson, J. , Landstad, B. , Vinberg, S. , Hedlund, M. & Tjulin, Å. (2022). Small business managers and Covid-19 – the role of a sense of coherence in coping with stressors. I Framtidens arbete – arbetets framtid. Kiruna :    

Vinberg, S. , Tjulin, Å. , Nordenmark, M. , Hansson, J. & Landstad, B. (2021). Små företag och COVID-19 – ledares upplevelser av arbetsvillkor, balans arbete-fritid och hälsa. I Konferensbok FALF 14–16 juni 2021. Västerås : . S. 133--134.  

Landstad, B. , Hedlund, M. & Vinberg, S. (2018). How managers of small-scale enterprises can create a health promoting corporate culture. Paper presented at the 14th Annual Norwegian Health Sociology Conference, April 19-20, 2018, Trondheim, Norway

Tjulin, Å. , Hagqvist, E. , Vinberg, S. , Eriksson, A. & Landstad, B. (2018). Prerequisites and hindrance in a health-promoting leadership educational intervention : - learning experinces from first line public sector managers. I Implementing health promotion in the life course : - user involvement in practice and research.  

Hagqvist, E. , Vinberg, S. & Landstad, B. (2018). The leader identity - a means to experience conflict and constructing balance. I Gender, Work and Organisation International Interdisciplinary Conference ABSTRACTS BOOKLET, 13-16 JUNE 2018.. S. 120--120.

Hedlund, M. , Landstad, B. & Vinberg, S. (2018). Tightrope walking - external impact factors on workplace health management in small-scale enterprises. Paper presented at the 14th Annual Norwegian Health Sociology Conference, April 19-20, 2018, Trondheim, Norway

Vinberg, S. & Landstad, B. (2017). Sustainable small-scale enterprises – a case study in Norway and Sweden. Paper presented at the 7th International Community, Work and Family Conference, 25-27 May 2017, Milano

Landstad, B. & Vinberg, S. (2016). BHT i små bedrifter - en fremtidig utfordring. Paper presented at the BHT 2016 Landskonferansen - Framtidens bedriftshelsetjeneste kunnskapsbasert, robust og innovativ, Lillestrøm, 26-28 september, 2016

Landstad, B. , Hedlund, M. & Vinberg, S. (2016). Leader´s view of health promotion workplaces in small-scale enterprises. I Decent Work: 4th Conference Disability Management. Olten, Schweiz : . S. 25-

Landstad, B. , Hedlund, M. & Vinberg, S. (2016). Ledares perspektiv på hälsofrämjande arbete i små företag (Leaders' perspective on workplace health promotion in small enterprises). Paper presented at the FALF 2016 - Inkluderande och hållbart arbetsliv  

Hansen, E. , Landstad, B. & Vinberg, S. (2016). Ledarfokuserade hälsofrämjande insatser i små företag: resultat och erfarenheter (Leader-based workplace health interventions in small enterprises: results and experiences). I Inkluderande och hållbart arbetsliv - Book of abstracts - FALF 2016. Östersund : . S. 43--44.  

Hansen, E. , Landstad, B. & Vinberg, S. (2016). Work Experience and Health before and after interventions among leaders and employees in small-scale enterprises. I Decent Work: 4th Conference Disability Management. Olten : . S. 26-

Vinberg, S. , Hansen, E. , Markussen, L. & Landstad, B. (2015). Psychosocial working conditions, health and life-style among leaders and co-workers in small-scale enterprises. Paper presented at the Understanding Small Enterprises (USE) 2015, Groningen, The Netherlands, 21-23 October 2015

Landstad, B. & Vinberg, S. (2013). Female leaders’ experiences of psychosocial working conditions, health and vocational rehabilitation in Swedish public human service organizations.. Paper presented at the 12th congress of European Forum for Research in Rehabilitation; 11-14 Sep 2013; Istanbul, Turkey

Vinberg, S. & Landstad, B. (2013). Workplace health interventions in Swedish public sector workplaces. Paper presented at the Forum för arbetslivsforskning konferens 2013 Arbetslivets föränderlighet:Individ-, organisations- och metodperspektiv;17-19 juni 2013; Stockholm, Sweden

Landstad, B. J. & Olsson, I. (2008). Social welfare in Singapore and Sweden : Differences in organisational systems of health care, social security and rehabilitation. Paper presented at the 4th International Forum on Disability Management. Berlin, Germany, 22-24 September 2008

Rapporter

Vinberg, S. & Landstad, B. J. (2016). Modeller för företagshälsovård i mindre företag : Behovsanpassade insatser med fokus på hälso- och arbetsmiljökompetens hos ledare. Östersund : Mittuniversitetet  

Vinberg, S. , Larsson, J. , Landstad, B. & Malmquist, C. (2012). Hur påverkas verksamhetens effektivitet och lönsamhet av satsningar på de anställdas hälsa? : En studie av ledarskap och hälsofrämjande processer i två glesbygdskommuner. Östersund : Mittuniversitetet. Institutionen för hälsovetenskap  

Hedlund, M. & Landstad, B. (2011). Forskning på selvhjelp og selvhjelpsgruppe : Helsepolitikk, empowerment og positiv helse. Steinkjer : Högskolen i Nord-Tröndelag (Arbeidsnotat / Høgskolen i Nord-Trøndelag 239).  

Landstad, B. , Vinberg, S. , Ivergård, T. , Gelin, G. & Ekholm, J. (1999). Förändringar av frånvaromönster vid personalstödjande interventioner på arbetsplatser : Utveckling av en analysmodell för utvärdering av åtgärder. Stockholm : Arbetslivsinstitutet (Arbete och hälsa 15).  

Sidan uppdaterades 2022-07-18