Inga Carlman

Professor

Forskningsprojekt

Avslutade

Hållbara utvecklingsprocesser

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Grönlund, E. , Fröling, M. & Carlman, I. (2015). Donor values in emergy assessment of ecosystem services. Ecological Modelling, vol. 306, ss. 101-105.  

Carlman, I. , Grönlund, E. & Longueville, A. (2015). Models and methods as support for sustainable decision-making with focus on legal operationalisation. Ecological Modelling, vol. 306, ss. 95-100.  

Carlman, I. (2010). Do not Miss the Forest for all the Trees. Nordisk miljörättslig tidskrift, vol. 2010: 1, ss. 69-81.  

Carlman, I. (2007). The Resource Management Act 1991 through external eyes. New Zealand Journal of Environmental Law, vol. 11, ss. 181-210.

Carlman, I. (2005). The rule of sustainability and planning adaptivity. Ambio, vol. 34: 2, ss. 163-168.

Böcker

Carlman, I. (2000). Framtiden i förfädernas händer : Om äganderätt och annan rätt till marken från landskapslagarna till modern tid ur ett miljörättsligt perspektiv. Stockholm : Carlsson Bokförlag

Kapitel i böcker, del av antologier

Carlman, I. & Öhman, P. (2017). Att hantera spänningar och undvikadysfunktionell styrning. I Mitt, ditt och vårt universitet : Att förstå något gemensamt. Mid Sweden University. S. 73-84.

Carlman, I. (2003). Adaptiv miljöplanering nästa. I Miljörätten i förändring : en antologi. Uppsala : Iustus förlag (Rättsfondens skriftserie). S. 328-.

Carlman, I. (2001). Befolkningsfrågan - från överbefolkning till framtida generationer. I Fågelperspektiv på rättsordningen : vänbok till Staffan Westerlund. Uppsala : Iustus förlag. S. 335-351.

Konferensbidrag

Skytt, T. , Nielsen, S. N. , Ståhl, F. , Jonsson, A. , Grönlund, E. , Carlman, I. & Fröling, M. (2015). A strategic tool to find out regional sustainability methodologies helpingindividuals to make long term decisions. I Proceedings of Global Cleaner Production and Sustainable Consumption, Barcelona Sitges, November 1-4, 2015.

Longueville, A. , Whitten, P. & Carlman, I. (2015). Can We Get “Alternatives Analysis Redux” Please?. I IAIA15 Conference Proceedings.    

Fröling, M. , Grönlund, E. & Carlman, I. (2015). From environmental problems to sustainable development and towards resilience : Development over time of a university program inenvironmental science aiming for action competences. Paper presented at the 8th World Environmental Education Congress – WEEC 2015 Planet and People - how can they develop togehter?, Göteborg, Sweden, Juni 29 - Juli 2 2015    

Skytt, T. , Nielsen, S. N. , Grönlund, E. , Ståhl, F. , Jonsson, A. , Carlman, I. & Fröling, M. (2015). Interdisciplinary Cooperation And System Modelling As Means To Govern The Anthropocene. I Proceedings of the 59th Annual Meeting of the International Society for the Systems Sciences.  

Grönlund, E. & Carlman, I. (2014). A systems ecology view on sustainable wastewater treatment. Paper presented at the Linnaeus ECO-TECH 2014, Kalmar, Sweden, November 24-26, 2014

Grönlund, E. , Fröling, M. & Carlman, I. (2014). Ecotechnology at Mid Sweden University – 30 years of Education in Environmental Consciousness and Entrepreneurship. Paper presented at the NIES X / ECOHUM Research Symposium, Rethinking Environmental Consciousness, Mid Sweden University, Sundsvall, 5–8 December 2014, 2014

Grönlund, E. , Barthelson, M. , Englund, A. , Carlman, I. , Fröling, M. , Jonsson, A. & van den Brink, P. (2014). Ekoteknik (Ecotechnics / Ecotehcnology) – 30 Years of Experience in Interdiciplinery Education. I Proceedings of the 20th International Sustainable Development Research Conference Trondheim 18-20 June 2014 : Resilience – the new research frontier. Trondheim : . S. 17--21.    

Grönlund, E. , Fröling, M. & Carlman, I. (2013). Donor values in emergy assessment of ecosystem services. Paper presented at the Ecological Modelling for Ecosystem Sustainability in the context of Global Change, 19th biennial ISEM Conference, 28-31 October 2013, Toulouse, France

Longueville, A. , Carlman, I. , Fröling, M. & Grönlund, E. (2013). Ecosystem Services Supporting Decision Making in Environmental Impact Assessments. Paper presented at the Ecological Modelling for Ecosystem Sustainability in the context of Global Change (19th biennial ISEM Conference)

Grönlund, E. , van den Brink, P. & Carlman, I. (2013). Emergy as an additional indicator in a model of integrated management of the human-environmental system of reindeer herding. Paper presented at the Ecological Modelling for Ecosystem Sustainability in the context of Global Change, 19th biennial ISEM Conference, 28-31 October 2013, Toulouse, France

Longueville, A. & Carlman, I. (2013). How to misuse the EIA-tool – a Swedish example. Paper presented at the IAIA 13 Impact Assessment: The next generation, 33rd Annual Conference of the International Association for Impact AssessmentCalgary Stampede BMO Centre, Calgary, Alberta, Canada 13-16 May 2013    

Carlman, I. , Longueville, A. & Grönlund, E. (2013). Models and methods as support for sustainable decision-making. Paper presented at the The 19th biennial ISEM Conference - Ecological Modelling for Ecosystem Sustainability in the context of Global Change

Carlman, I. , Grönlund, E. & Longueville, A. (2013). Where did requirements for alternatives in EIA go?. Paper presented at the The 33rd Annual Conference Of The International Association For Impact Assessment - Impact Assessment The Next Generation

van den Brink, P. & Carlman, I. (2012). Co-existence of reindeer and lemmings in alpine mountains of Sweden. Paper presented at the International Polar Year 2012 "From Knowledge to Action"

Nair, G. & Carlman, I. (2012). Organizational perspectives on adoption of energy efficiency measures in Swedish multi-storey apartment buildings. Paper presented at the MILEN International Conference, 22-23 November, Oslo.

Carlman, I. (2011). Positioning environmental science versus natural, social and human sciences – sustainably.

Carlman, I. & Jóhannsdóttir, A. (2010). Ecological Limits v. Economic Growth : The Role of Law and Legal Theory for the Need of Future Generations. Paper presented at the The Law for Social-Ecological Resilience Conference, 17-19 November 2010

Carlman, I. (2008). Control System for Sustainable Development. I Computing Anticipatory Systems. (AIP Conference Proceedings). S. 187--194.  

Manuskript

Skytt, T. , Hedlund, C. & Carlman, I. Five years after Paris, 20 years after Kyoto and 30 years after Rio : managing climate goals from global to local level in Sweden.

Rapporter

Grönlund, E. , Brandén Klang, A. , Vikman, P. & Carlman, I. (2018). Methodological considerations from a wastewater treatment case study in Kenya. Östersund : Mid Sweden University (Ecotechnology working paper 2018-1a).  

Mikaelsson, L. , Carlman, I. , Fröling, M. , Jonsson, A. , Danielski, I. , Grönlund, E. , Jonasson, J. , van den Brink, P. & et al. (2015). Hållbara utvecklingsprocesser. Projektrapport 2015-03-31. Mittuniversitetet/Tillväxtverket  

Englund, A. , Carlman, I. , Forss, L. , Noaksson, E. & Säll, B. (2014). Samverkan mellan små innovativa miljöteknikföretag och kund. Eskilstuna : Energimyndigheten (ER 2014:20).  

Grönlund, E. & Carlman, I. (2013). A systems ecology view on wastewater treatment sustainability. Östersund : Ecotechnology Group, Department of Engineering and Sustainable Development, Mid Sweden University (Ecotechnology working paper 2013-1a).  

Sidan uppdaterades 2023-09-21