Kunskapsuppbyggnad kring hållbar utveckling är ett mycket centralt område för myndigheter, företag och organisationer i vår region.

 

Mittuniversitet har en central roll för att generera och sprida kunskap om hållbar utveckling och miljöanpassat byggande i regionen sedan ekoteknik etablerades som ämne på 1980-talet och ekobyggutbildningen i Östersund startade i början av 1990-talet.

Under årens lopp har det blivit allt mer uppenbart att det behövs ökad tillämpad kunskap om hur hållbara utvecklingsprocesser ska utformas, styras och ledas för att hållbarhetskriterierna ska uppfyllas i alla led. I byggprocessen gäller detta från programbeskrivning till färdig byggnad och förvaltning. Detta är bakgrunden till projektet Hållbara utvecklingsprocesser som är avsett att genomföras av forskare i byggnadsteknik och ekoteknik vid Mittuniversitetet i Östersund i samverkan med näringslivet och kommunerna i regionen. Resultatet av projektet förväntas bli ökad kunskap om hur hållbara utvecklingsprocesser bör utformas och användas i regionen samt att skapa ett kunskapscentrum för hållbara utvecklingsprocesser vid avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande som kan nyttjas av kommuner, företag och andra aktörer.

Projektet finansieras av Mittuniversitetet och EU Mål-2. Vi har tre temaområden för projektet nämligen Hållbart byggande, Hållbar samhällsplanering i landsbygd och Den hållbara campusstaden. Det finns inga skarpa gränser mellan dessa teman utan såväl forskare som aktörer i nätverken kan medverka i flera temaområden.

Projektrapport; Hållbara utvecklingsprocesser

Fakta

Projektperiod

120101-141231

Projektledare

Projektmedlemmar

Anders Jonsson

Professor|Professor

010-1428361

Nils Nilsson

Prefekt |Head of Department

010-1428151

Jonas Jonasson

Universitetsadjunkt

010-1428474