Carina Åhlund

Spara favorit

Jag är fakultetsadministratör på avdelningen för Ekonomivetenskap och juridik (EVJ) och administrerar följande program och kurser, campus Sundsvall Ekonomprogrammet, 180 hp Magisterprogram i företagsekonomi: Redovisning och revision, 60 hp Magisterprogram i företagsekonomi: Marknadsföring och management, 60 hp Fristående kurser: Företagsekonomi Nationalekonomi De kurser som hör till programmet i juridik och Statistik Jag är också administrativt stöd till avdelningschefen på Avdelningen Ekonomivetenskap och juridik samt att jag sköter medarbetarsidorna på webben för HUV-kansliet.