Carina Åhlund

Spara favorit

Jag är fakultetsadministratör på avdelningen för Ekonomivetenskap och juridik (EVJ) och administrerar följande program och kurser, campus Sundsvall

Ekonomprogrammet, 180 hp
Magisterprogram i företagsekonomi: Redovisning och revision, 60 hp
Magisterprogram i företagsekonomi: Marknadsföring och management, 60 hp

Fristående kurser:

Företagsekonomi
Nationalekonomi
De kurser som hör till programmet i juridik och Statistik

Jag är också administrativt stöd till EVJ samt att jag sköter medarbetarsidorna på webben för Humanvetenskapliga kansliet.