Carina Åhlund | miun.se

Carina Åhlund

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

  • Tjänstetitel: Fakultetshandläggare
  • Annan titel: Fakulteten för humanvetenskap (HUV)
  • Ansvarsområde: Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism (EJT)
  • Avdelning: Fakulteten för humanvetenskap (HUV)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428545
  • E-postadress: carina.ahlund@miun.se
  • Besöksadress: Sidsjövägen 5, Hus E, Sundsvall
  • Rumsnummer: E110
  • Ort: Sundsvall
  • Anställd vid ämnet: Företagsekonomi, Nationalekonomi, Statistik

Jag är fakultetshandläggare utbildning, på Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism (EJT) och administrerar följande program och kurser, campus Sundsvall.

Ekonomprogrammet, 180 hp
Magisterprogram i företagsekonomi: Redovisning och revision, 60 hp
Magisterprogram i företagsekonomi: Marknadsföring och management, 60 hp

Fristående kurser inom:

Företagsekonomi
Juridik
Nationalekonomi

Samt kurser i Juridik och Statistik som hör till Ekonomprogrammet.

Jag är också administrativt stöd till prefekten på Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism.

Sidan uppdaterades 2022-11-18