Carina Åhlund

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

  • Tjänstetitel: Fakultetshandläggare
  • Annan titel: Fakulteten för humanvetenskap (HUV)
  • Ansvarsområde: Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism (EJT)
  • Ämnen: Företagsekonomi, Juridik, Nationalekonomi, Statistik
  • Avdelning: Fakulteten för humanvetenskap (HUV)
  • Telefon arbete: 010-142 85 45
  • E-postadress: carina.ahlund@miun.se
  • Besöksadress: Sidsjövägen 5, Hus E, Sundsvall
  • Rumsnummer: E110

Jag är fakultetshandläggare på Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism (EJT) och administrerar följande program och kurser, campus Sundsvall.

Ekonomprogrammet, 180 hp
Magisterprogram i företagsekonomi: Redovisning och revision, 60 hp
Magisterprogram i företagsekonomi: Marknadsföring och management, 60 hp

Fristående kurser:

Företagsekonomi
Juridik
Nationalekonomi

Samt kurserna i Juridik och Statistik som hör till Ekonomprogrammet.

Jag är också administrativt stöd till prefekten på Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism.