Carina Ring

Spara favorit

Fakultetsadministratör som administrerar och servar avdelningen för Samhällsvetenskap (SHV), campus Sundsvall.

Samhällsvetarprogrammet, 180 hp
Kriminologprogrammet, 180 hp (ej start ht15, ht16, ht17)
Magisterprogram i sociologi, 60 hp
Magisterprogram i statsvetenskap, 60 hp

Fristående kurser:
Kriminologi
Sociologi
Statsvetenskap
Sommarkurser i Kriminologi och Sociologi

Administrativt stöd för SHV.