Carina Thörn

Carina Thörn

Universitetsadjunkt

  • Tjänstetitel: Universitetsadjunkt
  • Avdelning: Institutionen för psykologi och socialt arbete (PSO)
  • Telefon arbete: +46101428927
  • E-postadress: carina.thorn@miun.se
  • Rumsnummer: P2306
  • Ort: Östersund

Bakgrund

Carina Thörn är auktoriserad socionom med magisterexamen i socialt arbete. Utbildad handledare och medlem i den Svenska handledarföreningen i psykosocialt arbete vilket innebär att hon är behörig att handledda yrkesverksamma socionomer. Carina håller i handledarutbildningar i Sverige och utomlands.

Carina är projektledare och koordinator för Mitt Råd Mittuniversitetets Rådgivningsbyrå.

Kursansvarig för kursen Handledd fältförlagd utbildning 2 (HFU) samt hon ansvarar för de studenter som förlägger sin HFU kurs utomlands.

Carina är med och leder flera samtalsgrupper med inriktning på studenternas personliga och professionella utveckling.

Hon har många års erfarenhet av socialt arbete från kommunal socialtjänst. Det handlade främst om barn, ungdomar och familjer

Publikationer

Rapporter

Thörn, C. (2009). Practice placement abroad : How we do it - Experiences from Mid Sweden University. Östersund : Mittuniversitetet. Institutionen för socialt arbete (Pedagogiska meddelanden / Mittuniversitetet. Institutionen för socialt arbete. 3).  

Övrigt

Svensson, J. , Jönsson, J. H. , Israelsson, M. , Kamali, M. , Kaffrell-Lindahl, A. , Espvall, M. , Blid, M. , Miller, E. & et al. (2016). Socialtjänsten ska inte fungera som angivare : Svenska Dagbladet. (Svenska Dagbladet).