Carina Thörn

Universitetsadjunkt

  • Tjänstetitel: Universitetsadjunkt
  • Avdelning: Institutionen för psykologi och socialt arbete (PSO)
  • Telefon arbete: 010-142 89 27
  • E-postadress: carina.thorn@miun.se
  • Rumsnummer: P2306

Bakgrund

Carina Thörn är auktoriserad socionom med magisterexamen i socialt arbete. Carina är utbildad handledare och medlem i den Svenska handledarföreningen i psykosocialt arbete vilket innebär att hon är behörig att handledda yrkesverksamma socionomer. Hon har undervisat på socionomutbildningen sedan 2002. Carina är kursansvarig för kurserna Handledd fältförlagd utbildning "utomlands" som äger rum under termin 3 samt 5. Carina håller i handledarutbildningar både i Sverige och utomlands.

Carina är med och leder flera samtalsgrupper med inriktning på studenternas personliga och professionella utveckling. Hon undervisar även på kursen socionomers arbetsuppgifter och professionsroller.

Carina är även kontaktperson med särskilt ansvar för arbetet med gymnasiesamverkan.

Carina har många års erfarenhet av socialt arbete från kommunal socialtjänst. Det handlade främst om barn, ungdomar och familjer

Publikationer

Rapporter

Thörn, C. (2009). Practice placement abroad : How we do it - Experiences from Mid Sweden University. Östersund : Mittuniversitetet. Institutionen för socialt arbete (Pedagogiska meddelanden / Mittuniversitetet. Institutionen för socialt arbete. 3).  

Övrigt

Svensson, J. , Jönsson, J. H. , Israelsson, M. , Kamali, M. , Kaffrell-Lindahl, A. , Espvall, M. , Blid, M. , Miller, E. & et al. (2016). Socialtjänsten ska inte fungera som angivare : Svenska Dagbladet. (Svenska Dagbladet).