Carl-Johan Nyström

Carl-Johan Nyström

Universitetsadjunkt|Lecturer

  • Tjänstetitel: Universitetsadjunkt
  • Akademisk titel: Universitetsadjunkt
  • Avdelning: Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism (EJT)
  • Telefon arbete: +46101428957
  • E-postadress: carl-johan.nystrom@miun.se
  • Besöksadress: Kunskapens väg 4 Östersund, Holmgatan 1 Sundsvall
  • Rumsnummer: K311, Östersund samt L301A, Sundsvall
  • Ort: Östersund
  • Anställd vid ämnet: Juridik, Rättsvetenskap

Bakgrund

Arbetar på Advokatfirma J-Å Nyström AB som beredningsjurist samt förordnad som offentligt biträde i tvångsmål.

Tidigare konsult på Försäkringskassans IT-avdelning. Projektledare på Relacom AB.

Forskningsområden

Psykiatrirätt. Tvångsvård av barn och unga.

Undervisning

Undervisar i juridik på Förvaltningsjuridiska programmet samt även vissa andra fristående kurser inom ämnet juridik bl. a. juridisk översiktskurs, juridisk metod och förvaltningsprocessrätt.