Carolina Tostar

Carolina Tostar

Handläggare|Administrative Officer

  • Tjänstetitel: Handläggare
  • Akademisk titel: Handläggare
  • Annan titel: Gruppledare Schema och Tenta
  • Avdelning: Avdelningen för studieadministration (STUA)
  • Telefon arbete: +46101427961
  • E-postadress: carolina.tostar@miun.se
  • Besöksadress: Sundsvall
  • Ort: Sundsvall