Catarina Karlsson

Handläggare|Administrative Officer

 • Tjänstetitel: Handläggare
 • Annan titel: Regionalt utvecklingsnätverk (RUN)
 • Ansvarsområde: Koordinerar nätverket gymnasiesamverkan. Ansvarar för seminarier för Specialpedagoger och speciallärare samt Fritidshemsseminarier.
 • Avdelning: Avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd (FUS)
 • Telefon arbete: +46 (0)10-1428875
 • E-postadress: catarina.karlsson@miun.se
 • Besöksadress: Hus F
 • Rumsnummer: F319
 • Ort: Sundsvall

Anställd på Mittuniversitetet sedan 2011 som projektledare för projekt inom utbildningsstrategin. Arbetar sedan 2017 som handläggare på FUS- avdelningen för Forsknings och utbildningsstöd och med det Regionala utvecklingsnätverket RUN. Ansvarar för Gymnasiesamverkan, Specialpedagogiska seminarier och Fritidshemsseminarier.

Övrigt

Hör gärna av dig till mig om du har frågor som rör gymnasiesamverkan eller kompentensutveckling som rör specialpedagogik.  Du är också välkommen att höra av dig om frågor och funderingar som rör dessa områden:  

 • Stimulera forskning i och om skolan, förskolan och fritidshemmet
 • Initiera och stödja erfarenhetsutbyte samt spridande av resultat
 • Bedriva förbättrings-, kvalitets- och uppföljningsarbete
 • Kompetensutveckling

Vi som arbetar på avdelningen för Forsknings- och utbildningsstöd - FUS och framförallt med det Regionala Utvecklingsnätverket- RUN har till uppgift att skapa mötesplatser.

RUN är ett regionalt forum för kommunerna i regionen och Mittuniversitetet för samordning, utveckling och forskningsanknytning av skolformerna: förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning och SFI, liksom för universitetets lärarutbildning. Därtill är RUN också en arena för motsvarande samordning, utveckling och forskningsanknytning för kompetensutveckling av parternas personal. 

Extra kontaktinformation

www.miun.se/run

 

 

 

Forskningsprojekt

Pågående

HAND in HAND - Empowering teachers

Sidan uppdaterades 2022-08-17