Catherine de Oquinena

Doktorand

  • Tjänstetitel: Doktorand
  • Avdelning: Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV)
  • Telefon arbete: 010-142 82 99
  • E-postadress: catherine.deoquinena@miun.se
  • Rumsnummer: P3104
  • Forskningscentra: Risk and Crisis Research Centre
  • Ämne: Kriminologi