Catherine de Oquinena

Doktorand

  • Tjänstetitel: Doktorand
  • Avdelning: Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428299
  • E-postadress: catherine.deoquinena@miun.se
  • Rumsnummer: P3104
  • Ort: Sundsvall
  • Forskningscentra: Risk and Crisis Research Centre
  • Anställd vid ämnet: Kriminologi

Publikationer

Rapporter

de Oquiñena, C. (2021). Machofabrikens metodmateriel : en analys av brottsförebyggande verksamheten inom Sundsvall kommun. Sundsvall : Mittuniversitetet (MIUN Studies in Criminology: Research Series 2).  

Sidan uppdaterades 2021-11-24