Cathrin Björne

Spara favorit

Övrigt

Produktionsansvarig för nationell antagning. Kontaktperson lokalt för antagningssystemet NyA. Kontaktperson för avdelningarna DMA, CHE, DES och OMV.