Cathrin Björne

Cathrin Björne

Antagningshandläggare

  • Tjänstetitel: Antagningshandläggare
  • Annan titel: Antagningsenheten
  • Avdelning: Avdelningen för studieadministration (STUA)
  • Telefon arbete: +46101428798
  • E-postadress: cathrin.bjorne@miun.se
  • Rumsnummer: F207
  • Ort: Sundsvall

Övrigt

Produktionsansvarig för nationell antagning. Kontaktperson lokalt för antagningssystemet NyA. Kontaktperson för avdelningarna MOD, CHE, DES, NAT och OMV.