Catrine Tengqvist

Catrine Tengqvist

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

  • Tjänstetitel: Universitetsadjunkt
  • Annan titel: Jurist
  • Avdelning: Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism (EJT)
  • Telefon arbete: +46101428294
  • E-postadress: catrine.tengqvist@miun.se
  • Besöksadress: Kunskapens väg 4
  • Rumsnummer: K322
  • Ort: Östersund
  • Anställd vid ämnet: Rättsvetenskap, Juridik

Undervisar på Förvaltningsjuridiska programmet med fokus på förvaltningsrätt, kommunalrätt och till viss del EU-rätt

Bakgrund

Arbetat som jurist i flera olika roller sedan juristexamen 2003 och masterexamen i europeisk affärsrätt från 2004.

Egen juristfirma med fokus på EU-rätt, förvaltningsrätt, familjerätt och avtalsrätt

Arbete som konsult med uppdrag åt EU-institutioner som expert på svensk rätt inom områden som migrationsrätt, miljörätt och annan offentlig rätt

Biträdande jurist på Morgan Lewis & Bockius, Bryssel

Trainee på Europiska Kommissionen, GD Konkurrens, Bryssel