Cecilia Johnsson

Arkivarie|Archivist

  • Tjänstetitel: Arkivarie
  • Avdelning: Universitetsledningens stab (ULS)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428725
  • E-postadress: cecilia.johnsson@miun.se

Sidan uppdaterades 2021-11-24