Cecilia Johnsson

Arkivarie|Archivist

  • Tjänstetitel: Arkivarie
  • Avdelning: Universitetsledningens stab (ULS)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428725
  • E-postadress: cecilia.johnsson@miun.se
  • Besöksadress: Storgatan 73, Sundsvall (Grönborg Hus A)
  • Rumsnummer: AÖ213

Sidan uppdaterades 2022-08-17