Cecilia Kankaanoja | miun.se

Cecilia Kankaanoja

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

  • Tjänstetitel: Fakultetshandläggare
  • Avdelning: Fakulteten för humanvetenskap (HUV)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428842
  • E-postadress: cecilia.kankaanoja@miun.se
  • Besöksadress: Sidsjövägen 5
  • Rumsnummer: E113
  • Ort: Sundsvall

Jag är fakultetshandläggare på HUV-kansliet i Sundsvall. Jag arbetar med utbildningsfrågor som rör institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV).

Sidan uppdaterades 2022-08-17