Charlotta Faith-Ell

Charlotta Faith-Ell

  • Avdelning: Institutionen för ekoteknik och hållbart byggande (EHB)
  • Telefon arbete: +46101428181
  • E-postadress: charlotta.faith-ell@miun.se
  • Ort: Östersund