Charlotta Faith-Ell | miun.se

Charlotta Faith-Ell

  • Akademisk titel: Universitetslektor
  • Avdelning: Institutionen för ekoteknik och hållbart byggande (EHB)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428181
  • E-postadress: charlotta.faith-ell@miun.se
  • Ort: Östersund
  • Anställd vid ämnet: Byggnadsteknik, Miljövetenskap

Publikationer

Kapitel i böcker, del av antologier

Faith-Ell, C. & Longueville, A. (2021). Recepie 17: Challenge-driven education – teaching SEA in a rural university setting : Part 1. I Teaching Environmental Impact Assessment. CHELTENHAM : Edward Elgar Publishing (Elgar guides to teaching). S. 171-175.  

Longueville, A. & Faith-Ell, C. (2021). Recepie 34: Challenge-driven education – teaching SEA in a rural university setting : Part 2. I Teaching Environmental Impact Assessment. CHELTENHAM : Edward Elgar Publishing (Elgar Guide to Teaching). S. 247-251.  

Faith-Ell, C. & Thomas B, F. (2021). Strategic Environmental Assessment in Transport Planning. I Handbook on Strategic Environmental Assessment. CHELTENHAM : Edward Elgar Publishing (Research Handbooks on Impact Assessment). S. 164-181.

Konferensbidrag

Longueville, A. , Faith-Ell, C. & Kågström, M. (2022). The potential for Networked Learning in Environmental Assessment teaching in Sweden. I Proceedings for the Thirteenth International Conference on Networked Learning 2022.  

Rapporter

Faith-Ell, C. & Gordon, J. (2022). Verkningsfull miljöbedömning av kumulativa effekter för vägar och järnvägar - Introduktion till KE-systematiken : Slutrapport från forskningsprojektet VEM. ÖSTERSUND : Mittuniversitetet (Ecotechnology working paper 2022-1).  

Sidan uppdaterades 2022-11-17