Hantering av invasiva främmande arter i transportsektorn

Det finns idag många hot mot den biologiska mångfalden. Invasiva främmande arter (förkortat IAS – Invasive Alien Species) räknas som ett av de största hoten mot biologisk mångfald. Bland annat är 52 procent av de artrika vägmiljöerna i Sverige hotade av IAS.

Finansiärer

Logotyp Trafikverket

Sidan uppdaterades 2023-06-30