Charlotte Andoh-Appiah

Lektor

  • Tjänstetitel: Lektor
  • Avdelning: Institutionen för psykologi och socialt arbete (PSO)
  • Telefon arbete: 010-142 83 17
  • E-postadress: Charlotte.Andoh-Appiah@miun.se
  • Rumsnummer: P2215
  • Ort: Östersund

Bakgrund

Charlotte Andoh-Appiah är doktor i socialt arbete vid institutionen för socialt arbete, Mittuniversitetet. Hon arbetar inom fältet internationellt socialt arbete, med ett särskilt intresse för hur länder med olika socioekonomiska, politiska och kulturella kontexter hanterar social rättvisa för marginaliserade och förtryckta grupper, såsom barn och personer med funktionsnedsättningar. Charlotte är också intresserad av samhällsbaserade svar på de utmaningar som marginaliserade människor möter.

Publikationer

The remote server returned an error: (503) Server Unavailable.