Charlott Skoog

Upphandlare|Procurement Officer

  • Tjänstetitel: Upphandlare
  • Avdelning: Universitetsledningens stab (ULS)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428593
  • E-postadress: charlott.skoog@miun.se
  • Ort: Östersund

Sidan uppdaterades 2023-01-09