Christian Gerdov

Doktorand|Doctoral Student

  • Tjänstetitel: Doktorand
  • Avdelning: Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1427972
  • E-postadress: christian.gerdov@miun.se
  • Ort: Sundsvall
  • Anställd vid ämnet: Historia

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Gerdov, C. (2022). The “World-Embracing” Hanna Rydh : An International Feminist (c.1945–1964). NORA, vol. 30: 1, ss. 7-19.    

Gerdov, C. (2019). Hanna Rydh och den onämnbare Andre. Tidskrift för Genusvetenskap, vol. 40: 2, ss. 51-73.

Gerdov, C. (2019). Lika för alla?. ARKIV. Tidskrift för samhällsanalys, : 10, ss. 71-86.    

Gerdov, C. (2016). A Scandinavian "Magna Charta"? : The Scandinavian Corps and the politics of memory in South Africa (1899–1927). Historia, : 2, ss. 54-78.    

Gerdov, C. (2016). "De kunde icke vika, blott falla kunde de" : Historiebruket om den skandinaviska kåren och slaget vid Magersfontein i Sverige 1899-2015. Militärhistorisk Tidskrift, , ss. 99-128.

Artiklar, recensioner

Gerdov, C. (2019). rec av Henrik Arnstad, Hatade demokrati. Historisk Tidskrift, vol. 139: 4, ss. 825-827.  

Sidan uppdaterades 2021-11-24