Christophe Foultier

Universitets-/Högskolelektor |Lecturer

  • Tjänstetitel: Universitets-/Högskolelektor
  • Akademisk titel: Lärare
  • Ansvarsområde: Sociologi
  • Avdelning: Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV)
  • E-postadress: christophe.foultier@miun.se
  • Anställd vid ämnet: Sociologi

Forskare inom lokal utveckling, social politik och specialist inom bostadspolitik mot utsatta grupper. Jag har erfarenhet från Södertörns Högskola, Umeå Universitet, Linköpings universitet, Boverket samt som konsult och utbildare för organisationer i Frankrike som arbetar inom samhällsplanering. Gedigen erfarenhet av att delta som forskare och sakkunnig vid internationella konferenser och seminarier.

Jag har undervisat i sociologi, socialt arbete och kulturgeografi på flera universitet i Frankrike och i Sverige samt arrangerat symposier med institutioner och lokala partner för att diskutera och utvärdera urban och social politik. Som forskare skriver jag rapporter rörande social- och bostadspolitik samt samhällsplanering. Jag har gedigen erfarenhet av att arbeta med planering, analys, kommunikation i olika projekt.

Bakgrund

Jag disputerade i september 2015, i etnicitet och internationell migration på Remeso-ISV, Linköpings universitet och har en Master i stadsplanering och samhällsplanering (inriktning Public management) och en Magister i social och ekonomisk förvaltning. Med andra ord har jag en tvärvetenskaplig profil, och i synnerhet ett stort intresse för frågor om sociologi, samhällsutveckling utveckling och social förändring.

1. Linköpings universitet, Doktorsexamen i internationell migration och etnicitet
Avhandling: “Regimes of Hospitality – Urban Citizenship between Participation and Securitization – the Case of the Multiethnic French Banlieue”. Handledare: Stefan Jonsson – bihandledare: Magnus Dahlstedt

2. Institut Français d’Urbanisme, Noisy-Champs, France, Masterexamen i stadsplanering och samhällsplanering
Masteruppsatsen behandlade konsekvenserna av tunnelbanans förlängning till Tartres-område. Handledare: François Ascher (Grand prix de l’Urbanisme)
Université Paris 8, Saint-Denis, France

3. Magisterexamen i ekonomisk och social förvaltning
Magisteruppsats om flexibilitet på arbetsmarknaden i IKEAS organisation.


Forskningsområden

I min avhandling ”Regimes of Hospitality: Urban Citizenship between Participation and Securitization – the Case of the Multiethnic French Banlieue” undersökte jag lokala utvecklingsstrategier i Europas urbana multietniska områden och mer specifikt de modeller för delaktighet och förebyggande åtgärder som skulle fungera som motvikt till sociala spänningar och upplopp. Efter disputationen medverkade jag i Magnus Dahlstedts forskningsprojekt ”Samverkan, utbildning och inkludering i mångetniska förortsmiljöer”, och från oktober 2016 till november 2018 hade jag en postdoktjänst på Remeso finansierad av forskningsrådet Formas. Det postdoktorala projektet fortsatte avhandlingens undersökning genom att jämföra det franska fallet med två utvecklingsprojekt i Sverige (Tensta i Stockholm och Alby i Botkyrka). Projektet har hittills resulterat i fyra färdiga artiklar (se publikationer). 2019 deltog jag inom forskningsprojektet ”Deltagande i renovering mot ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart miljonprogram” med Håkan Thörn (Göteborg universitet) och Miguel A. Martines (IFB-Uppsala universitet). Som forskare planerade jag själv det empiriska arbetet med fokus på ett renoveringsprojekt i en stadsdel av Uppsala. Jag skrev en hel studierapport som ska leda till ett par artiklar.

Forskning

I min avhandling ”Regimes of Hospitality: Urban Citizenship between Participation and Securitization – the Case of the Multiethnic French Banlieue” undersökte jag lokala utvecklingsstrategier i Europas urbana multietniska områden och mer specifikt de modeller för delaktighet och förebyggande åtgärder som skulle fungera som motvikt till sociala spänningar och upplopp. Efter disputationen medverkade jag i Magnus Dahlstedts forskningsprojekt ”Samverkan, utbildning och inkludering i mångetniska förortsmiljöer”, och från oktober 2016 till november 2018 hade jag en postdoktjänst på Remeso finansierad av forskningsrådet Formas. Det postdoktorala projektet fortsatte avhandlingens undersökning genom att jämföra det franska fallet med två utvecklingsprojekt i Sverige (Tensta i Stockholm och Alby i Botkyrka). Projektet har hittills resulterat i fyra färdiga artiklar (se publikationer). 2019 deltog jag inom forskningsprojektet ”Deltagande i renovering mot ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart miljonprogram” med Håkan Thörn (Göteborg universitet) och Miguel A. Martines (IFB-Uppsala universitet). Som forskare planerade jag själv det empiriska arbetet med fokus på ett renoveringsprojekt i en stadsdel av Uppsala. Jag skrev en hel studierapport som ska leda till ett par artiklar.

Undervisning

I min pedagogiska verksamhet har jag intresserat mig för stad, samhällsutveckling och globalisering, samt vilka konsekvenser de får för institutionella organisationer, social dynamik och identitetsfrågor. Vid Cergy-Pontoises universitet utformade jag en kurs om urban politik, forskningsmetoder, och sociala och rumsliga analyser. Jag utgick från mitt arbete för FORS Recherche sociale och forskningsresultaten därifrån i min undervisning och mina tematiska seminarier. I de föreläsningar jag hållit på senare år (på Mittuniversitet, Södertörns högskola, Umeå universitet, Linköpings universitet, universitet Paris 7 och nu på Mittuniversitet) på teman som arbetsliv och HRM, organisationsteorier, gentrifiering, stigma och marginalisering, ungdom och mångkultur, idrott och inkludering, intersektionalitet och kritisk teori, psykosocialt arbete har jag på liknande sätt utgått från min tidigare yrkeserfarenhet och min forskning, samtidigt som reaktioner och frågor från studenter har kunnat berikat mina forskningsprojekt. Jag var kursansvarig för kursen Makt och Sociologi med inriktningen Social och organisatorisk arbetsmiljö på Mittuniversitet, kritisk social teori på Umeå Universitet, samt delkurserna ”Centrala begrepp i socialt arbete” och ”Teorier i socialt arbete” i socionomprogrammet på Södertörns högskola. Höstterminen 2022 har jag ett vikariat som Lektor i sociologi på Mittuniversitet där jag undervisar om HRM och arbetslivet, arbetsmiljö och intersektionalitet i arbete).

Övrigt

Selected publications 

“Yellow Vests in metropolis: A chance for transversal solidarity,” Foultier, C., in [ed.] Schierup C.-U. & Bak Jørgensen, M. Contending Global Apartheid: Transversal Solidarities and Politics of Possibility, Brill, 2022. Contending Global Apartheid – Transversal Solidarities and Politics of Possibility | Brill 

“Fostering Agents of Change: Governing, Crime Prevention and Teaching for Security”, Dahlstedt M. & Foultier C., in Scandinavian Journal of Educational Research, 2020. Full article: Fostering Agents of Change: Governing, Crime Prevention and Teaching for Security (tandfonline.com) 

"Community Involvement in Times of Social Insecurity". Foultier, C, in [ed.] Oevermann H. & Gantner E., Urban Heritage: Agents, Access, and Securitization, Routledge, 2019. Securing Urban Heritage | Agents, Access, and Securitization | Heike O (taylorfrancis.com) 

Regimes of Hospitality: Urban Citizenship between Participation and Securitization – the Case of the Multiethnic French Banlieue. Linköping: Linköping University Press. 2015. (PDF) Regimes of Hospitality: Urban Citizenship between Participation and Securitization – the Case of the Multiethnic French Banlieue | Christophe Foultier - Academia.edu 

Publikationer

Kapitel i böcker, del av antologier

Foultier, C. (2022). Yellow Vests in Metropolis : A Chance for Transversal Solidarity. I Contending Global Apartheid : Transversal Solidarities and Politics of Possibility. Brill Academic Publishers (Studies in Critical Social Sciences). S. 143-167.  

Sidan uppdaterades 2022-11-18