Felix Dobslaw

Universitetslektor|Senior Lecturer

Jar är forskningsledare för forskargruppen "Software Engineering and Education" (SEE) med vår etablerade grundutbildningsmiljö inom informatik och datateknik som bas.

Bakgrund

Min bakrund är inom datavetenskap, och där ganska bred. Jag har jobbat som utvecklare i IBM kontext i Tyskland samt forskat och undervisat inom ämnen som artificiell intelligens, maskininlärning, distribuerade system, trådlösa sensor nätverk, och mjukvarutestning i över 15 år. Jag har länge varit särskilt intresserad av den "tredje uppgiften" samhällsnytta ( vid sidan om eller i kombination med utbildning och forskning), drivit innovatinsprojekt på deltid sedan 2016, och just med att hitta en bra balans de 3 emellan för bästa möjliga effekt.

Forskningsområden

Mitt huvud-forskningsområde är mjukvarutestining av traditionell (människaskriven) och inlärd mjukvara ("artificiell intelligens") där jag 2022-2025 arbetar med ett Vetenskapsrådet finansierat projekt under ledning av Robert Feldt på Chalmers (AQUAS --- Automatiserad testning av gränser för kvalitet på AI/ML modeller). Jag är vidare intresserad i tillämpning av maskininlärning i tvärvetenskapliga sammanhang och undervisningmetodik inom mjukvaruutveckling.

Undervisning

Jag är examinator och samordnar examinationsprocessen för kandidatstudenterna på tredje året av programmet Programvaruteknik. Mina intressen på undervisningsfronten ligger inom programmeringsparadigmer (tex. reaktiv programmering och multiple dispatch). Jag är vidare co-PI i ett flerårig ALP project "Publish or Perish", tillsammans med Volker Mauerhofer, med syfte att stötta unga forskare i att framgångsrikt publicera sina forskningsarbeten. Inom ramen för UMANE projektet leder jag ett arbete för en projekt/sommarkurs med tema "Innovation through Software" som går av stapeln 2024.

Forskningsprojekt

Pågående

GovTech Challenges forskarskola

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Dobslaw, F. , Feldt, R. & Gomes de Oliveira Neto, F. (2023). Automated black-box boundary value detection. PeerJ Computer Science, vol. 9  

Dobslaw, F. , Wan, R. & Hao, Y. (2023). Generic and industrial scale many-criteria regression test selection. Journal of Systems and Software, vol. 205  

Dobslaw, F. , Zhang, T. & Gidlund, M. (2016). End-to-End Reliability-aware Scheduling for Wireless Sensor Networks. IEEE Transactions on Industrial Informatics, vol. 12: 2, ss. 758-767.    

Dobslaw, F. , Zhang, T. & Gidlund, M. (2016). QoS-Aware Cross-layer Configuration for Industrial Wireless Sensor Networks. IEEE Transactions on Industrial Informatics, vol. 12: 5, ss. 1679-1691.  

Dobslaw, F. , Tingting, Z. & Gidlund, M. (2015). Latency Improvement Strategies for Reliability-Aware Scheduling in Industrial Wireless Sensor Networks. International Journal of Distributed Sensor Networks, vol. 2015, ss. 1-10.    

Shen, W. , Zhang, T. , Gidlund, M. & Dobslaw, F. (2013). SAS-TDMA: A Source Aware Scheduling Algorithm for Real-Time Communication in Industrial Wireless Sensor Networks. Wireless networks, vol. 19: 6, ss. 1155-1170.  

Dobslaw, F. (2010). A parameter-tuning framework for metaheuristics based on design of experiments and artificial neural networks. World Academy of Science, Engineering and Technology: An International Journal of Science, Engineering and Technology, vol. 64, ss. 213-216.

Doktorsavhandlingar

Dobslaw, F. (2015). End-to-End Quality of Service Guarantees for Wireless Sensor Networks. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mid Sweden University, 2015 (Mid Sweden University doctoral thesis : 234)  

Konferensbidrag

Haapasaari Lindgren, M. , Persson, J. , Jolak, R. & Dobslaw, F. (2023). COMET : A ML-Based Tool for Evaluating the Effectiveness of Software Design Communication. I 2023 ACM/IEEE International Conference on Model Driven Engineering Languages and Systems Companion (MODELS-C).. S. 729--736.  

Dobslaw, F. & Bergh, P. (2023). Experiences with Remote Examination Formats in Light of GPT-4. I ACM International Conference Proceeding Series.. S. 220--225.  

Cvitic, P. H. , Dobslaw, F. & Gomes de Oliveira Neto, F. (2023). Investigating Software Testing and Maintenance of Open-Source Distributed Ledger. I Proceedings - 2023 IEEE International Conference on Software Analysis, Evolution and Reengineering, SANER 2023.. S. 886--896.  

Dobslaw, F. & Feldt, R. (2023). Similarities of Testing Programmed and Learnt Software. I Proceedings - 2023 IEEE 16th International Conference on Software Testing, Verification and Validation Workshops, ICSTW 2023.. S. 78--81.  

Rico, S. , Dobslaw, F. & Öberg, L. (2023). Starting Collaborations Between SMEs and Researchers in Software Engineering. I Software Business : 14th International Conference, ICSOB 2023, Lahti, Finland, November 27–29, 2023, Proceedings. (LNBIP,volume 500). S. 222--230.  

Dobslaw, F. , Angelin, K. , Öberg, L. & Ahmad, A. (2023). The Gap between Higher Education and the Software Industry - A Case Study on Technology Differences. I ACM International Conference Proceeding Series.. S. 11--21.  

Holmberg, M. & Dobslaw, F. (2022). An Industrial Case-Study on GUI Testing With RPA. I 2022 IEEE International Conference on Software Testing, Verification and Validation Workshops (ICSTW).. S. 199--206.  

Hokka, H. , Dobslaw, F. & Bengtsson, J. (2021). Linking Developer Experience to Coding Style in Open-Source Repositories. I 2021 IEEE International Conference on Software Analysis, Evolution and Reengineering (SANER). (2021 IEEE International Conference on Software Analysis, Evolution and Reengineering (SANER)). S. 516--520.  

Åhs, F. , Mozelius, P. & Dobslaw, F. (2020). Artificial Intelligence Supported Cognitive Behavioral Therapy for Treatment of Speech Anxiety in Virtual Reality Environments. I Proceedings of the European Conference on the Impact of Artificial Intelligence and Robotics. Reading, UK :    

Dobslaw, F. , Vallin, M. & Sundström, R. (2020). Free the Bugs : Disclosing Blocking Violations in Reactive Programming. I 2020 IEEE 20th International Working Conference on Source Code Analysis and Manipulation (SCAM).. S. 177--186.  

Dobslaw, F. , Gidlund, M. & Zhang, T. (2015). Challenges for the use of data aggregation in industrial Wireless Sensor Networks. I IEEE International Conference on Automation Science and Engineering.. S. 138--144.  

Jonsson, P. , Thörnberg, B. , Dobslaw, F. & Vaa, T. (2015). Road Condition Imaging: Model Development. Paper presented at the Transportation Research Board 2015 Annual Meeting

Dobslaw, F. , Zhang, T. & Gidlund, M. (2013). QoS Assessment for Mission-critical Wireless Sensor Network Applications. I Proceedings - Conference on Local Computer Networks, LCN.. S. 663--666.  

Jonsson, P. & Dobslaw, F. (2012). Decision support system for variable speed regulation. Paper presented at the SIRWEC - 16th International Road Weather Conference

Dobslaw, F. (2012). InPUT: The Intelligent Parameter Utilization Tool. I GECCO Companion 12 : Proceedings of the fourteenth international conference on Genetic and evolutionary computation conference companion. New York, NY, USA : . S. 149--156.  

Dobslaw, F. (2011). Iteration-wise parameter learning. I 2011 IEEE Congress of Evolutionary Computation, CEC 2011. New Orleans, LA : . S. 455--462.  

Dobslaw, F. (2010). A Parameter Tuning Framework for Metaheuristics Based on Design of Experiments and Artificial Neural Networks. I Proceeding of the International Conference on Computer Mathematics and Natural Computing 2010.  

Dobslaw, F. (2010). An experimental study on robust parameter settings. I Proceedings of the 12th annual conference comp on Genetic and evolutionary computation.. S. 1999--2002.  

Dobslaw, F. , Larsson, A. , Kanter, T. & Walters, J. (2010). An Object-Oriented Model in Support of Context-Aware Mobile Applications. Paper presented at the Mobilware 2010

Dobslaw, F. (2010). Recent Development in Automatic Parameter Tuning for Metaheuristics. I Proceedings of the 19th Annual Conference of Doctoral Students - WDS 2010.-10.

Licentiatavhandlingar

Dobslaw, F. (2011). Automatic Instance-based Tailoring of Parameter Settings for Metaheuristics. Lic.-avh. (Sammanläggning) Östersund : Mid Sweden University, 2011 (Mid Sweden University licentiate thesis : 67)  

Manuskript

Dobslaw, F. , Zhang, T. & Gidlund, M. A Reliability-Aware Cross-layer Optimization Framework for Wireless Sensor Networks..

Dobslaw, F. Finding Optimal Size TDMA Schedules using Integer Programming.  

Sidan uppdaterades 2024-02-25