Datavetenskap | miun.se

Den ökande digitaliseringen i samhället ställer ökade krav på att datorer och system är anpassade till de särskilda behov som finns i verksamheterna. Vi lever i ett konkurrenskraftigt samhälle i ständig förändring där den tekniska utvecklingen bör underlätta våra jobb och effektivisera våra verksamheter.

Sidan uppdaterades 2024-01-25