Diana Svärd

Produktionsekonom|Production Management Officer

  • Tjänstetitel: Produktionsekonom
  • Ansvarsområde: HUV, UTV, STUA, EKO, SUSS, IT (INFRA )
  • Avdelning: Ekonomiavdelning (EKO)
  • Telefon arbete: 010-142 86 56
  • E-postadress: Diana.Svard@miun.se
  • Rumsnummer: K205
  • Ort: Sundsvall

Övrigt

Kundfakturor, leverantörsfakturor inkl övriga utbetalningar, stöd och rådgivning i EFH Kontaktperson för avdelning: HUV fakultetskansli, Utbildningsvetenskap (UTV), Avd. för studieadministration (STUA), Ekonomiavdelningen (EKO), Avd. för student- och universitetsservice (SUSS), Avd. för Infrastruktur (INFRA-IT)