Alexis Engström

Universitetspedagogisk utvecklare|Educational developer

Arbetar med pedagogisk utveckling på FUS och undervisar på de högskolepedagogiska kurserna. Engagerad i skrivlyftet, HEaD, Supported education program, den pedagogiska inspirationsdagen och i arbetet med kursanalyser och kursvärderingar.

Har arbetat mycket med studentmedverkan och lärande för hållbar utveckling.

Välkomnar alla tillfällen att byta idéer och att lära mig något nytt!

Titta gärna på en handbok vi skrev om aktiv studentmedverkan under min tid på Uppsala universitet.
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1286438/FULLTEXT02.pdf

Publikationer

Konferensbidrag

Mozelius, P. , Bader, S. , Jaldemark, J. , Urbansson, P. & Engström, A. (2022). Educational development - Challenges, opportunities, tools and techniques. I Proceedings of the 21st European Conference on e-Learning - ECEL 2022. Reading, UK : . S. 264--271.  

Sidan uppdaterades 2023-09-21