Maria Evans

Administrativ chef|Administrative manager

Jag arbetar som forskningsadminstrativ chef och handläggare på fakulteten för humanvetenskap. Som forskningsadministrativ chef leder jag arbetet med fakultetens administrativa stöd till forskningscentra, forum, forskare och forskarstuderande. Som handläggare arbetar jag med kvalitetsuppföljningar för forskning och forskarutbildning.

Sidan uppdaterades 2023-09-21